5 juni 2012

Vleermuizenonderzoek uitzetten? Wees op tijd!

Op dit moment is het veldseizoen in volle gang! Zowel ’s nachts als overdag zijn wij druk bezig met het uitvoeren van soortgerichte onderzoeken en ecologische quickscans, maken wij offertes en brengen wij opdrachtgevers op de hoogte van de resultaten van door ons voor hen uitgevoerd onderzoek. Met andere woorden: het is de drukste tijd van het jaar. Toch willen wij u juist nu op het uitzetten van vleermuizenonderzoek attenderen.

Wanneer is vleermuisonderzoek noodzakelijk?

Vleermuisonderzoek is noodzakelijk wanneer uit een ecologische quickscan blijkt dat er mogelijk vleermuizen in het plangebied verblijven. Zo kunnen bijvoorbeeld onder dakpannen, in spouwmuren of in boomholtes vleermuizen aanwezig zijn.

Hoe wordt dat vleermuizenonderzoek uitgevoerd?

In de periode mei tot en met september wordt vleermuisonderzoek door middel van een batdetector uitgevoerd. Deze batdetector maakt de ultrasone echolocatie geluiden van vleermuizen voor ons hoorbaar. Op die manier inventariseert een van onze ecologen ’s avonds ten tijde van het uitvliegen en ’s ochtends ten tijde van het invliegen van de verblijfplaatsen de aanwezigheid van vleermuizen.

Waarom moet ik op tijd zijn met het uitzetten van vleermuisonderzoek?

Vleermuizen leven in een netwerk van verschillende gebieden waarbij zij op verschillende momenten van het jaar op verschillende locaties verblijven. Zo verblijven zij bijvoorbeeld in de winter in een ijskelder en in de zomer in bepaalde gebouwen. Toch zijn alle verblijfplaatsen (zoals de ijskelder en de gebouwen) jaarrond beschermd, ook als de vleermuizen er op dat moment niet wonen. Voor vleermuizen is een van de belangrijkste periodes in het jaar de periode tussen half mei en half juli. Dan krijgen de vrouwtjes jongen en zitten zij in grote groepen (tot wel 200 individuen) bij elkaar op een locatie. Conform het Vleermuisprotocol van de Gegevensautoriteit Natuur is het dus noodzakelijk onderzoek te doen naar de aanwezigheid van vleermuizen in de periode half mei tot half juli.

Tot wanneer kan ik vleermuisonderzoek gunnen?

Wanneer u wilt dat het onderzoek dit jaar afgerond wordt is het noodzakelijk het onderzoek uiterlijk 15 juni te gunnen, zodat het eerste deel van het vereist veldonderzoek voor 15 juli kan worden afgerond.

Wat gebeurt er als ik het onderzoek later dan 15 juni gun?

Dan zal het vleermuisonderzoek pas eind juli volgend jaar afgerond kunnen worden.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij