23 juni 2016

Vooraankondiging Regiobijeenkomsten; Aan de slag met de Natuurwet

Platform Natuur in de Gemeente
VOORAANKONDIGING REGIOBIJEENKOMSTEN
Aan de slag met de Natuurwet

Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet natuurbescherming in. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Het Ministerie van Economische Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincies nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst hierover. Het programma van elke bijeenkomst is op uw regio afgestemd.
Centraal staan praktijkvoorbeelden die het proces van vergunningverlening in beeld brengen; van aanvrager, gemeente, omgevingsdienst tot provincie. Daarnaast is het programma gericht op het vergroten en versterken van uw netwerk. Als u vragen over de uitvoering van de nieuwe Natuurwet heeft, dan weet u bij wie u terecht kunt.
Doel van de bijeenkomsten
Deze bijeenkomsten zijn voor medewerkers van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten die straks aan de slag gaan met de nieuwe Natuurwet. U wordt op interactieve wijze geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen en u krijgt antwoord op de vragen:

 • Welke taken en bevoegdheden krijgen overheden er straks bij en wat betekent het komen te vervallen van de aanhaakplicht voor de Wet natuurbescherming bij de omgevingsvergunning voor gemeenten en provincies?
 • Hoe borgt u binnen uw organisatie de implementatie van het beleid en de wet- en regelgeving van deze wet?
 • En hoe vertaalt u het beleid naar de uitvoering in de praktijk?

Na afloop van de bijeenkomst…

 • Weet u wat er voor u verandert per 1 januari 2017
 • Heeft u kennis gemaakt met uw regionale netwerk
 • Weet u waar u informatie kunt vinden
 • Heeft u concrete handvatten om aan de slag te gaan!

Aanmelden
De regiobijeenkomsten vinden plaats in de maanden september en oktober 2016 in de volgende vier regio’s:

 • Regio Oost: provincie Overijssel, Flevoland en Gelderland
 • Regio West: provincie Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland
 • Regio Noord: provincie Drenthe, Groningen en Friesland
 • Regio Zuid: provincie Noord-Brabant, Zeeland en Limburg

Meldt u zich hier alvast aan voor het ontvangen van informatie over de datum en locatie van de bijeenkomst in uw regio.
NB. Deze bijeenkomsten zijn aanvullend op de Cursus ontheffingsverlening beschermde soorten voor provinciemedewerkers en omgevingsdiensten, die in september plaatsvindt.
Logo VNG en EZ

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij