2 augustus 2013

Vooraankondiging symposium Natuurwetgeving in de gemeente

Het is volop zomer, vakanties zijn of worden werkelijkheid en op het gebied van ecologie bruist het de komende tijd van de activiteiten. Stadswerk organiseert benchmarkbijeenkomsten over stedelijk groen, het Ministerie van EZ ontwikkelt haar toolkit voor de implementatie van natuurwetgeving en de 17e Nacht van de Vleermuis wordt georganiseerd vanuit de Vleermuiswerkgroep Nederland. Maar er is nog iets waar menig ambtenarenhart sneller van gaat kloppen: Natuurwetgeving in de Gemeente 2013 op 17 oktober in De Schakel te Nijkerk.

Afdelingen bundelen hun kracht!

Veranderingen op het vlak van Flora- en Faunawetgeving, Wabo, de nieuwe Natuurwet en uiteindelijk de Omgevingswet dragen bij aan een optimalere implementatie van natuurwetgeving binnen overheidsorganisaties. Maar is dat zo of begint het met een andere mindset, de juiste wil of is het ‘omdat het niet meer anders kan’?
Hoe het ook zij, ecologie speelt een pregnante en integrale rol in al deze ontwikkelingen. Nog niet iedereen is zich hiervan voldoende bewust, met alle risico’s van dien. Hoe leggen we dit uit aan de burger als het hen belemmert? Wie is er verantwoordelijk? Waar knelt het? Kortom: hoe zorgen we ervoor dat natuurwetgeving zijn doel bereikt, zonder ontwikkelruimte te beperken.
De creatieve sessies tijdens het symposium Natuurwetgeving in de Gemeente 2013 bieden u de mogelijkheid om samen op zoek te gaan wat deze ontwikkelingen voor uw werkomgeving betekenen en hoe u hiermee kunt omgaan. Er wordt in gaan op de beschikbare tools, tips en trics om ecologie effectief, maar niet beknellend te implementeren bij de diverse beleidsterreinen binnen gemeenten. Tijdens inhoudelijke presentaties wordt uw inhoudelijke kennis versterkt.

Voor wie?

Het symposium Natuurwetgeving in de Gemeente is voor medewerkers van gemeenten en provincies die te maken hebben met bestemmingsplannen, handhaving, RO, water, BWT, vergunningen, groen en ecologie. Een brede participatie vanuit verschillende afdelingen van een gemeenten is nodig om van elkaar te leren, te kijken wie waar staat, waarom we doen wat we doen en waarin we samen het verschil kunnen maken.
Noteert u 17 oktober 2013 alvast in uw agenda! Het symposium begint om 09.30 uur. Dan worden creatieve sessie, korte pitches en inhoudelijke presentaties met elkaar afgewisseld. Het symposium eindigt om 16.00 uur met een netwerkborrel.
De hele dag is er een informatiemarkt waar diverse organisaties laten zien hoe zij ervoor zorgen dat ecologie een integraal onderdeel wordt van werkzaamheden binnen gemeenten.
Eind augustus ontvangt u het gedetailleerde programma van Natuur in de Gemeente. Meer informatie over de opzet en achtergronden van dit symposium vindt u op www.natuurindegemeente.nl.
Het symposium ‘Natuur in de Gemeente 2013’ wordt georganiseerd door Regelink Ecologie & Landschap en Orange Logic in nauwe samenwerking met diverse participanten:
Alterra Wageningen UR, Dienst Landelijk Gebied, Dienst Regelingen, Floron, Gegevensautoriteit Natuur, Helicon Opleidingen, RAVON, Sovon, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Vereniging Stadswerk Nederland, Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Stedelijke Ecologie en de Zoogdiervereniging.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij