18 december 2015

Vooraankondiging Symposium nieuwe Wet natuurbescherming

Platform Natuur in de Gemeente
Dinsdag 15 december is de voorgestelde Wet natuurbescherming aangenomen in de Eerste Kamer. Dit betekent dat het niet lang meer gaat duren voor deze wet in werking treedt, namelijk op 1 juli 2016. Welke taken en bevoegdheden krijgen overheden er hiermee straks bij? Welke voorbereidingen moet u als overheid treffen om de implementatie van deze wet goed te laten verlopen? En hoe kunt u als overheid het beleid vertalen naar de praktijk? Vanuit het Platform Natuur in de Gemeente geloven wij dat het bijeenbrengen van de vakmensen die straks gaan werken met deze nieuwe wet helpt bij een soepele introductie en uitvoering en bijdraagt aan een betere uitwisseling van kennis. Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan het symposium over de nieuwe Wet natuurbescherming dat halverwege maart 2016 wordt georganiseerd.
Vormgeven aan de Wet natuurbescherming in uw organisatie
De Wet natuurbescherming gaat het huidige wettelijke stelsel voor de natuurbescherming vervangen: de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw), de Flora- en faunawet (Ffw) en de Boswet. Met de Wet natuurbescherming krijgen gemeenten, provincies en omgevingsdiensten er nieuwe taken en bevoegdheden bij. Een goede voorbereiding hierop is essentieel. Voor een soepele implementatie binnen uw overheidsorganisatie, maar ook voor een eenduidige afstemming vooraf tussen de gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Met dit symposium helpen wij overheden op weg bij de voorbereiding op deze nieuwe wet en werkwijze. Hoe zorgt u er als gemeente bijvoorbeeld voor dat de Wet natuurbescherming straks goed geborgd is binnen het klantcontactcentrum in uw gemeente? Vanaf begin januari vindt u in de aanloop naar het symposium een antwoord op deze en andere vragen uit de praktijk op de site van het Platform Natuur in de Gemeente.
Praktische informatie
Locatie
Onder voorbehoud van beschikbaarheid vindt het symposium plaats op het Provinciehuis te Utrecht.
Programma en aanmelding
Interessant? In januari wordt de datum en het programma van het symposium bekend gemaakt en kunt u zich aanmelden. Informatie over het symposium is straks te vinden via het Platform Natuur in de Gemeente.
Uitnodiging
Wilt u in januari een uitnodiging voor het symposium ontvangen? Meldt u zich hier dan via deze link voor aan: Ik ontvang graag een uitnodiging voor het symposium.
Contact
Voor meer informatie over het programma of voor praktische vragen, bijvoorbeeld over inschrijvingen, kunt u contact opnemen met Lucia Schat, E. lucia.schat@regelink.nl of T. 06 502 987 42.
Namens het Platform Natuur in de Gemeente wensen wij u alvast hele fijne feestdagen toe!

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij