1 mei 2015

Voorbeeld project: ontwikkeling terrein Groot Ziekengasthuis

Het terrein van het Groot Ziekengasthuis in ’s-Hertogenbosch wordt door VOF GZG ontwikkeld. Dit voormalige ziekenhuis in het centrum van ’s-Hertogenbosch staat al een paar jaar grotendeels leeg, tot onvrede van de gemeente en haar inwoners. De gemeente wilde in 2014 al beginnen met de sloop van het jaren ’70 gebouw. Tijdens het onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten in het pand in 2010, werden enkele paarverblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld. Voor de geplande ingreep was een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig. De gegevens van het onderzoek bleken begin 2014 echter ‘verlopen’.

Het Grootziekenhuis gasthuis in 's Hertogenbosch diende gesloopt te worden.

Het Groot Ziekengasthuis in ’s Hertogenbosch voordat het gesloopt werd.


Eind 2013 werd Peter Twisk van Regelink Ecologie & Landschap benaderd voor het uitvoeren van een nieuw flora- en faunaonderzoek, met als belangrijkste vraag of het mogelijk was om in 2014 het onderzoek uit te voeren, een ontheffing van de Flora- en faunawet te krijgen en in datzelfde jaar nog te starten met de sloop van het voormalige ziekenhuis.
Willem van Dijk van Heijmans Vastgoed BV is blij met de manier waarop het project is uitgevoerd: “Peter vertelde mij dat het onderzoek naar vleermuizen normaal gesproken tot in september loopt, waarna mitigerende maatregelen genomen worden en de ontheffing Flora- en faunawet aangevraagd wordt. In dat geval zou de procedure van de Flora- en faunawet ongeveer halverwege 2015 rond zijn en de sloop daarna pas kunnen beginnen. Gelukkig had Peter een paar goede suggesties om de procedure te verkorten.
Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek werden alvast mitigerende maatregelen genomen door kasten op te hangen die (mogelijk aanwezige) kraam- en paarverblijfplaatsen zouden vervangen. De mitigerende maatregelen zijn in maart 2014 door RANOX natuuraannemer uitgevoerd. Op die manier kon de gewenningsperiode die vleermuizen nodig hebben om de kasten te gebruiken alvast ingaan, nog voor de afronding van het onderzoek. In juli 2014 is ook een tussentijdse rapportage uitgebracht met de voorlopige resultaten van het onderzoek. Op basis van dit rapport is een ontheffingsaanvraag ingediend. De onderzoeksgegevens van de paartijd (augustus-september) zijn als aanvullende notitie nagestuurd. Het onderzoek en de rapportages zijn verlopen volgens planning en in december 2014 is een ontheffing Flora- en faunawet verleend voor de sloop van het gebouw, waarna de eerste sloopwerkzaamheden nog diezelfde maand van start konden gaan.
Opdrachtgever Willem van Dijk blikt terug op het proces: “Wij zijn wij heel tevreden over de werkzaamheden van Regelink Ecologie & Landschap. Er werd goed meegedacht en we kregen duidelijk advies over de keuzemogelijkheden in het traject. Dat maakte het mogelijk om in 2014 toch te kunnen starten met de sloop. Afspraken werden goed nagekomen en wanneer dat in een enkel geval niet lukte, dan werd daar vooraf goed over gecommuniceerd.”

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij