Inventarisaties ANLb voor BIJ12

Sinds 2016 verzamelen we de gegevens voor de beleidsmonitoring van vissen en amfibieën voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). BIJ12 schakelt ons daarvoor jaarlijks in. We werken hierbij samen met stichting RAVON en andere organisaties.

Met de verzamelde gegevens kan BIJ12 (laten) onderzoeken of er verschillen zijn tussen locaties met en zonder agrarisch natuurbeheer.

Voor welke doelsoorten voeren wij ANLb-inventarisaties uit?

 • heikikker
 • kamsalamander
 • rugstreeppad
 • poelkikker
 • bittervoorn
 • kleine modderkruiper
 • grote modderkruiper (met aangepaste onderzoeksmethode e-DNA)

Alle andere soorten vissen en amfibieën nemen we eveneens mee in de inventarisatie.

De opdrachtgever kan bij ons vertrouwen op:

 • Diepgaande kennis van elke soort, en wet- en regelgeving
  Vanuit opleiding, ervaring én grote persoonlijke interesse en enthousiasme.
 • Eén aanspreekpunt
  De opdrachtgever weet altijd bij wie hij terechtkan.
 • Altijd een expert in de buurt
  Onze experts wonen en werken door het hele land. Zij kennen de gebieden in de eigen regio door en door. Dankzij deze regionale kennis verloopt de inventarisatie sneller en soepeler.
 • Een uniforme werkwijze
  Tijdens het veldonderzoek werken alle betrokkenen op dezelfde wijze, volgens dezelfde methodes. Zij worden op dezelfde manier geïnstrueerd of eventueel opgeleid.
 • Langdurig inzicht
  Na het veldwerk maken we een verantwoording en een overzicht van de resultaten op geaggregeerd niveau. Alle data worden ingevoerd in het systeem van RAVON.

Ons ook inschakelen voor SNL-monitoring

Krijg je als terreinbeheerder SNL-subsidie, voor het behoud en de ontwikkeling van jouw natuurgebied of landschap? Dan is monitoring van de aanwezige flora en fauna noodzakelijk, minimaal elke zes jaar. Ook hiervoor kun je ons inschakelen.

Meer weten over ANLb-inventarisaties of ons inschakelen voor ander veld- en soortenonderzoek?

We kijken samen naar de mogelijkheden en denken graag met je mee.

Neem contact op met Arthur Hoffmann. De contactgegevens zie je aan de rechterzijde van de pagina.

Wij kunnen je ook helpen met:

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij