28 juni 2021

Gemeentebrede inventarisatie in de Beemster

In de gemeente Beemster zijn we bezig met een uitgebreide gemeentebrede inventarisatie. Vorig jaar waren de muizen aan de beurt; dit jaar worden de huismus, de gierzwaluw, vleermuizen, roofvogels, uilen, marterachtigen, amfibieën en flora geïnventariseerd. Een enorm onderzoek, waarvoor acht mensen van Regelink Ecologie & Landschap in touw zijn.

Tijdens een heel veldseizoen (voorjaar tot najaar) brengen onze ecologen populaties van deze beschermde diersoorten binnen de bebouwde kom in kaart: de omvang van de lokale populatie, foerageerplekken, nestplekken en verblijfplaatsen.

Werkwijze voor gehele nieuwe gemeente

De aanleiding: de gemeente Beemster gaat volgend jaar samen met Purmerend. In buurgemeente Purmerend voeren we al sinds 2010 gemeentebrede inventarisaties uit. Purmerend maakt gebruik van FloraFaunaCheck, de door ons ontwikkelde online applicatie waarin alle gegevens uit de gemeentebrede inventarisatie beschikbaar is.

Met een paar klikken zie je welke beschermde soorten (mogelijk) aanwezig zijn in een plangebied. Zo hoeft niet voor elke ingreep apart weer een ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden. En dat bevalt uitstekend, zodat deze werkwijze straks in de hele nieuwe gemeente gevolgd gaat worden.

Voor Purmerend zijn we daarnaast bezig om een Soortenmanagementplan (SMP) op te stellen. Met een SMP is het mogelijk om een langlopende en gebiedsbrede ontheffing aan te vragen voor beschermde soorten. Het is de bedoeling dat ook Beemster daarop meelift.

Van start

Eind augustus hopen we het veldwerk in de gemeente Beemster af te ronden en de rapportage op te stellen. De gegevens zijn dan klaar om dit najaar in te voeren in FloraFaunaCheck, zodat de volledige nieuwe gemeente Purmerend straks van start kan met FloraFaunaCheck, een SMP én een generieke ontheffing.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij