Gebiedsbreed onderzoek en soortenmanagementplan

Wanneer je wilt bouwen of renoveren, moet je onderzoek laten doen naar het voorkomen van beschermde soorten. Met een gebiedsbrede aanpak doe je dat onderzoek op voorhand voor een heel gebied. Laat je ook een soortenmanagementplan opstellen, dan hoef je (onder voorwaarden) niet meer voor elk ruimtelijk plan afzonderlijk ecologisch onderzoek te doen en een ontheffing aan te vragen. Zo regel je het in één keer efficiënt: schakel hiervoor Regelink Ecologie & Landschap in.

Tijdens een gebiedsbreed onderzoek brengen we de verspreiding van (beschermde) soorten in beeld. Vaak gaat het om de meest voorkomende gebouwbewonende soorten: huismus, gierzwaluw en vleermuizen.

Veel gemeenten laten gemeentebreed onderzoek uitvoeren in de gehele bebouwde kom, bijvoorbeeld vanwege de energietransitie: huiseigenaren die hun huis willen verduurzamen weten direct waar ze aan toe zijn. In plaats van de complete bebouwde kom kun je ook het buitengebied of een beperkt aantal gebouwen laten onderzoeken.

Op maat

Gebiedsbrede onderzoeken voeren we helemaal uit op maat. Bij de eenvoudigste variant brengen we in beeld in welke gebouwen potentieel beschermde soorten voorkomen, zodat je weet wanneer je aanvullend onderzoek moet uitvoeren: een soort gebiedsbrede quickscan. Aan de andere kant van het spectrum zit een uitgebreid gebiedsbreed onderzoek met een soortenmanagementplan.

Soortenmanagementplan en ontheffing

Voor een soortenmanagementplan breng je goed in beeld waar beschermde soorten zich ophouden en hoe groot de populatie is. In het plan staat wat je moet doen om aanwezige soorten te beschermen en populaties te versterken (de staat van instandhouding verbeteren).

Met dat plan vragen we een generieke ontheffing aan bij de provincie. Als de ontheffing wordt verleend, hoef je niet meer voor elke ingreep een ontheffing aan te vragen. Daar staat tegenover dat je gerichte maatregelen moet nemen om schade aan beschermde soorten te voorkomen en geschikte verblijfplaatsen en leefgebied te waarborgen. Deze natuurinclusieve maatregelen worden vaak gecombineerd met vergroening van het stedelijk gebied en klimaatadaptatie.

Resultaten digitaal beschikbaar

Alle resultaten maken we digitaal beschikbaar via FloraFaunaCheck.nl. Ook kun je gebruikmaken van de salderingsapplicatie in GIS, zodat je bij kunt houden welke verblijfplaatsen zijn verdwenen en welke permanent gerealiseerd.

Tip: sommige provincies verlenen subsidie voor het opstellen van een soortenmanagementplan.

Voor wie voeren wij gebiedsbreed onderzoek uit?

 • gemeenten
 • woningcorporaties
 • samenwerkingsverbanden van gemeenten en woningcorporaties

Wat levert kiezen voor Regelink Ecologie & Landschap jou op?

Je kunt bij ons vertrouwen op:

 • Diepgaande kennis van elke soort(groep)
  Vanuit opleiding, ervaring én grote persoonlijke interesse en enthousiasme.
 • Een gedegen aanpak
  We doen wat nodig is om een soort goed in beeld te brengen. We kijken wat er ecologisch gezien nodig is en kiezen voor een aanpak waarmee je voldoet aan de wet- en regelgeving.
 • Ontzorging van A tot Z
  We voeren het onderzoek uit en vragen ook de ontheffing voor je aan.
 • Toegankelijke informatie
  Digitale hulpmiddelen (FloraFaunaCheck.nl en salderingsboekhouding) zorgen ervoor dat alle informatie voor iedereen gemakkelijk te gebruiken is.

Gebiedsbreed onderzoek en soortenmanagementplan: stappenplan

Een uitgebreid onderzoek met een soortenmanagementplan neemt één tot twee jaar in beslag. De verschillende stappen lopen deels parallel aan elkaar.

Zo gaan wij te werk:

 • Gebiedsbreed onderzoek
  We onderzoeken welke soorten in het plangebied voorkomen. Dat duurt een heel seizoen, dus van het voorjaar tot het najaar. We inventariseren de soorten in deelgebieden zeer intensief, tijdens meerdere rondes per seizoen. De trefkans is daardoor hoog. We krijgen zo een goed beeld van de populaties en waar ze zich ophouden.Daarbij bepalen we op basis van de veldgegevens met een GIS-analyse voor elk gebouw in het plangebied of de kans op aanwezigheid van beschermde soorten hoog of laag is. Zo kunnen ook bij gebouwen met een hoge kans op beschermde soorten de juiste maatregelen genomen worden.
 • Duur werkzaamheden: +/- een halfjaar (van maart tot oktober)

 • Opstellen soortenmanagementplan
  In het soortenmanagementplan werken we uit hoe de onderzochte soorten in het plangebied verder worden beschermd en populaties versterkt. Ook beschrijven we wat je moet doen om negatieve effecten van ingrepen op beschermde soorten te voorkomen. Per type ingreep en per soort geven we aan welke maatregelen er zijn. We gebruiken daarvoor duidelijke werkprotocollen.
 • Duur werkzaamheden: enkele maanden

 • Aanvragen ontheffing
  Met het soortenmanagementplan vragen we een generieke ontheffing aan bij de provincie. Verlening van een ontheffing duurt soms lang. Door de provincie mee te nemen vanaf het begin van het proces, kan de aanvraag vlotter verlopen zodra het soortenmanagementplan daadwerkelijk is afgerond. Een ontheffing is meestal tien jaar geldig.
 • Duur: enkele maanden tot een jaar

 • FFC.nl en salderingsboekhouding
  Alle informatie maken we beschikbaar via onze digitale applicatie FloraFaunaCheck.nl. Zo is deze voor iedereen direct in te zien. Daarnaast maken we in GIS een salderingsboekhouding, voor de verantwoording aan de provincie. Wanneer een verblijfplaats door werkzaamheden verdwijnt, wordt deze gecompenseerd: dit moet goed worden bijgehouden met een salderingsboekhouding.
 • Duur: enkele maanden

Handige informatie

Ben je benieuwd naar de beschermde soorten binnen de Wet natuurbescherming? Bekijk het soortenoverzicht.

Meer weten of ons inschakelen?

We kijken samen naar de mogelijkheden en denken graag met je mee.

Neem contact op met collega Mieuw van Diedenhoven. Haar contactgegevens zie je aan de rechterzijde van de pagina.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij