23 augustus 2022

Het SMP uitgelegd

Het soortenmanagementplan (SMP) wint aan belang nu onze woningvoorraad aan de vooravond staat van een enorme verduurzamingsoperatie. Maar wat is het precies? En wat maakt het SMP interessant?

Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet een initiatiefnemer vooraf onderzoek doen naar het voorkomen van beschermde soorten. Dat bepaalt de Wet natuurbescherming. Als gevolg daarvan worden heel veel kleine ecologische onderzoeken uitgevoerd. Die onderzoeken moeten voorkomen dat beschermde soorten in een plangebied worden verstoord of gedood, en de wet wordt overtreden.

SMP begint met gebiedsbreed ecologisch onderzoek

In plaats van al die kleine onderzoeken, kan ook op voorhand één onderzoek voor een groot gebied worden gedaan: een gebiedsbreed onderzoek. Denk aan de hele bebouwde kom, een bepaalde wijk of juist het buitengebied. Ecologen brengen in beeld waar beschermde soorten voorkomen en wat het belang van het gebied is voor die soorten. Binnen de bebouwde kom gaat het vaak om huismus, gierzwaluw en vleermuizen.

Maatregelen voor soorten in soortenmanagementplan

Dat onderzoek is de basis voor een soortenmanagementplan. In een SMP staan maatregelen om negatieve effecten te voorkomen, maar ook extra maatregelen om te helpen de staat van instandhouding van populaties te verbeteren. Met een soortenmanagementplan vragen we een generieke ontheffing aan bij de provincie: een ontheffing voor specifieke ingrepen in het hele onderzoeksgebied voor een langere periode. Met deze ontheffing kan de initiatiefnemer werkzaamheden uitvoeren volgens de werkwijze uit het SMP en hoeft niet meer voor elke ingreep afzonderlijk een ontheffing aan te vragen. Dat bespaart tijd.

Soortbescherming naar hoger niveau

Bij kleine onderzoeken voor één plangebied richten maatregelen zich op individuen: gaat door een ingreep (bijvoorbeeld een verbouwing) een verblijf- of nestplaats verloren, dan moet die verblijfplaats worden gecompenseerd. Daarmee is echter niet het effect van alle aparte ingrepen en maatregelen samen in beeld. Daar komt bij dat veel particulieren bij ruimtelijke ontwikkelingen helemaal geen onderzoek doen. Zo blijven veel functies van soorten buiten beeld.

Het soortenmanagementplan tilt die bescherming naar een hoger niveau: welke mogelijkheden zijn in deze omgeving (te creëren) die gunstig effect hebben op functies van beschermde soorten?

Meer weten?

Wil je meer weten over het soortenmanagementplan en wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op onze website.
Of neem contact op met Mieuw van Diedenhoven (zie de contactgegevens naast dit bericht).

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij