14 oktober 2021

Inventarisatie en ecologische begeleiding restauratie Dinghuis in Maastricht

De restauratiewerkzaamheden aan het prachtige, historische Dinghuis in Maastricht zijn in volle gang. Regelink Ecologie & Landschap is ingeschakeld voor de inventarisatie van gebouwbewonende soorten en de ecologische begeleiding tijdens de werkzaamheden.

Het Dinghuis is een middeleeuws rijksmonument waar in vroeger tijden recht werd gesproken. Het gebouw is momenteel in restauratie. Onder meer het hoge leistenen puntdak wordt vervangen.

Inventarisatie van gebouwbewonende soorten

Voordat de restauratie van start kon, is er behoorlijk wat werk aan voorafgegaan. Zo voerde Regelink Ecologie & Landschap een jaar lang inventarisaties uit van gebouwbewonende soorten: gierzwaluw en vleermuizen. We volgden hierbij het vleermuisprotocol. Dat betekent: we deden inventarisatierondes voor alle verschillende functies, op de juiste momenten in het jaar, op verschillende momenten in het etmaal én bij de juiste weersomstandigheden.

De vleermuizen inventariseerden we met een batdetector. Dat is altijd interessant bij een oud gebouw: er zijn zoveel gaten en openingen op onverwachte plekken dat je overal vleermuizen kunt verwachten.

Gebouw Maastricht

Wat zijn de resultaten?

We ontdekten:

  • Twee gierzwaluwnesten. We zagen de gierzwaluwen heel dicht langs de daklijsten vliegen en gieren. Dan weet je dat de kans heel groot is dat er nesten zitten.
  • Eén paarverblijf en twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Ook zagen we meerdere foeragerende soorten in de omgeving, maar deze kwamen we niet tegen in het gebouw.

We hebben de resultaten… en nu verder?

Met de resultaten stelden we een mitigatieplan op voor de beide aangetroffen soorten. Voor de gierzwaluw houdt dat onder andere in dat er buiten het broedseizoen gewerkt moest worden. De aannemer had de werkzaamheden gepland vanaf maart 2021, vlak voor het broedseizoen. Dat heeft hij moeten uitstellen. Voor de gewone dwergvleermuis geldt dat er tijdens de werkzaamheden geen dieren meer in het gebouw mogen zitten. En je moet een half jaar van tevoren vervangende verblijfplaatsen aanbieden, binnen een straal van 100-200 meter. In februari zijn daarom in de binnenstad al vleermuiskasten opgehangen.

De nesten van de gierzwaluw zijn jaarrond beschermd, en vleermuizen zijn allemaal beschermd. Daarom was een ontheffing nodig. Ook de ontheffingsaanvraag hebben wij verzorgd, op basis van het mitigatieplan. In juni is de ontheffing verleend.

Ecologische begeleiding

In augustus 2021 is het gebouw vervolgens ongeschikt gemaakt voor vleermuizen. Regelink Ecologie & Landschap verzorgde de ecologische begeleiding.

Ongeschikt maken betekent:

  • Ervoor zorgen dat de dieren eruit zijn zodra de werkzaamheden beginnen. Daar hoort ook bij: dat ze er tijdens de werkzaamheden ook niet meer in kunnen. Openingen worden dichtgemaakt en op sommige plekken afgesloten met ‘exclusion flaps’: flappen waardoor de vleermuizen wel naar buiten kunnen, maar niet terug naar binnen.

Na een uitgebreide controleronde van onze kant, kon de aannemer in september van start met de restauratiewerkzaamheden. Hij moet zich hierbij houden aan een ecologisch werkprotocol: de randvoorwaarden waarbinnen hij moet werken. Dit hebben wij opgesteld en we blijven de werkzaamheden ook monitoren.

De werkzaamheden zijn nu nog in volle gang. De komende periode helpt Regelink Ecologie & Landschap met de ecologische begeleiding bij de realisatie van permanente verblijfplaatsen voor vleermuizen en nestplekken voor gierzwaluwen. De werkzaamheden zijn begin 2022 klaar, voordat het broedseizoen van de gierzwaluwen begint!

Meer informatie over de restauratie van het Dinghuis:

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij