Vleermuisonderzoek

Wil je een ruimtelijke ingreep uitvoeren, maar is er (mogelijk) sprake van aanwezigheid van vleermuizen? Laat een vleermuisonderzoek uitvoeren om te voorkomen dat je de Wet natuurbescherming overtreedt.

Onze vleermuisspecialisten zijn je graag van dienst bij het oplossen van zowel eenvoudige als complexe vleermuisvraagstukken, zoals:

  • potentie-inschattingen van het voorkomen van vleermuizen in gebouwen, bomen en gebieden
  • inventarisaties naar het gebruik van gebouwen en bomen door vleermuizen
  • onderzoek naar landschapsgebruik door vleermuizen
  • optimaliseren van landschappen voor vleermuizen.

Methoden & technieken

Wij maken gebruik van verschillende methoden en technieken voor vleermuisonderzoek, zoals:

  • batdetectors, conform het vleermuisprotocol (voor het vaststellen van verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden)
  • luisterkastjes (om vliegroutes en verblijfplaatsen te bepalen op strategische of moeilijk bereikbare plaatsen en soorten makkelijker te determineren, aanvullend op regulier veldwerk)
  • boomcamera’s (voor inspecties van boomholten)
  • mistnetten (voor het vangen van dieren om deze te determineren en/of een zender aan te brengen)
  • telemetrie (het volgen van gezenderde dieren)
  • vleermuismasten (om vleermuisgeluiden op grote hoogte waar te nemen, bijvoorbeeld bij windturbines).

In onze publicaties over vleermuis(onderzoek) hanteren we een aantal definities.

Onze vleermuisspecialisten

Onze vleermuisspecialisten bezitten de benodigde kennis en vergunningen om je van dienst te zijn. Onze vleermuisspecialisten zijn tevens betrokken bij wetenschappelijk vleermuisonderzoek naar en bescherming van in Nederland voorkomende soorten vleermuizen. Ook verzorgen zij cursussen hierover voor de Zoogdiervereniging.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij