Vleermuisonderzoek

Wilt u een ruimtelijke ingreep uitvoeren, maar is er (mogelijk) sprake van aanwezigheid van vleermuizen? Laat een vleermuisonderzoek uitvoeren om te voorkomen dat u de Wet natuurbescherming overtreedt.

Onze vleermuisspecialisten zijn u graag van dienst bij het oplossen van zowel eenvoudige als complexe vleermuisvraagstukken, zoals:

  • potentie-inschattingen van het voorkomen van vleermuizen in gebouwen, bomen en gebieden
  • inventarisaties naar het gebruik van gebouwen en bomen door vleermuizen
  • onderzoek naar landschapsgebruik door vleermuizen
  • optimaliseren van landschappen voor vleermuizen.

Methoden & technieken

Wij maken gebruik van verschillende methoden en technieken voor vleermuisonderzoek, zoals:

  • batdetectors, conform het vleermuisprotocol (voor het vaststellen van verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden)
  • luisterkastjes (om vliegroutes en verblijfplaatsen te bepalen op strategische of moeilijk bereikbare plaatsen en soorten makkelijker te determineren, aanvullend op regulier veldwerk)
  • boomcamera’s (voor inspecties van boomholten)
  • mistnetten (voor het vangen van dieren om deze te determineren en/of een zender aan te brengen)
  • telemetrie (het volgen van gezenderde dieren)
  • vleermuismasten (om vleermuisgeluiden op grote hoogte waar te nemen, bijvoorbeeld bij windturbines)

Onze vleermuisspecialisten

Onze vleermuisspecialisten bezitten de benodigde kennis en vergunningen om u van dienst te zijn. Onze vleermuisspecialisten zijn tevens betrokken bij wetenschappelijk vleermuisonderzoek naar en bescherming van in Nederland voorkomende soorten vleermuizen. Ook verzorgen zij cursussen hier over voor de Zoogdiervereniging.

Landelijk
Een van onze regionale adviseurs
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Peter Twisk
Peter Twisk
Vestiging: Oost-Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Molenaar
Thijs Molenaar
Vestiging: Achterhoek - Twente Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland - Overijssel Mail mij Bel mij
Bart Smeets
Bart Smeets
Vestiging: West-Nederland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Mirthe Wiltink
Mirthe Wiltink
Vestiging: West-Nederland Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: West-Brabant - Zeeland Mail mij Bel mij
Miranda Berghuis
Miranda Berghuis
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Femke Pakbier
Femke Pakbier
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij