3 juli 2024

SNL: florakanteringen in diverse gebieden

SNL in het kort: terreinbeheerders kunnen SNL-subsidie (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) ontvangen voor het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden of landschappen. Deze subsidie vereist minimaal elke zes jaar een monitoring van de flora en fauna in het gebied. 

Dit jaar voert Regelink diverse SNL-projecten uit, waarbij Anna Luijten en Adri Clements een belangrijke rol spelen. We spraken met Anna en Adri over de verschillende SNL-projecten die Regelink uitvoert en hun ervaringen binnen dit werk.

Voorbereidingen en verantwoordelijkheden

Anna is projectleider en zorgt ervoor dat alles van tevoren netjes klaarstaat: kaarten, vergunningen, afspraken met terreineigenaren en de verdeling van gebieden tussen de veldwerkers. Nadat alle data is verzameld, wordt deze gecontroleerd, verwerkt en geïnterpreteerd. Uiteindelijk wordt er een gedetailleerd rapport geschreven. 

Adri is ontzettend veelzijdig, dit jaar werkt hij voornamelijk als veldmedewerker, hoewel hij andere jaren ook als projectleider heeft gewerkt. In zijn rol als veldmedewerker is het belangrijk om goed voorbereid het veld in te gaan en zorgvuldig en accuraat te werken volgens de planning. Dit ontzorgt Anna als projectleider natuurlijk enorm.

Diverse gebieden en specifieke uitdagingen

In het kader van SNL voeren we dit jaar florakarteringen uit in verschillende gebieden, waaronder de uiterwaardengebieden langs de Waal bij St. Andries, Zuid-Limburg, het beekdallandschap bij ’t Merkske in het zuiden van Brabant, en flora in brakke/zilte gebieden bij Zierikzee. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met Natuurmonitoring.nl.

Bij sommige projecten spelen specifieke factoren een rol. Meer nog dan in andere projecten vraagt dit werk om parate kennis en het vermogen om snel plantensoorten te herkennen en in te voeren terwijl men loopt. Maar niet alleen kennis is zeer belangrijk, ook van de conditie vraagt het een stuk meer; veldwerkers lopen de hele dag door, kruipen onder en over takken, waden door moerasbossen en banen zich een weg door bramen en brandnetels. Een goede conditie is dus zeker niet overbodig! 

Wat onderzoeken we en hoe doen we dit?

De onderzoeken richten zich op plantensoorten die op de rode lijst staan en soorten die indicatief zijn voor ontwikkelingen in het gebied, zoals verschraling, de mate van overstroming, de zuurgraad, etc. Daarnaast worden ook de exoten in kaart gebracht, waar de beheerder vervolgens gericht op kan ingrijpen.

Elke vijf à zes jaar worden deze gebieden geïnventariseerd op karakteristieke en indicatieve soorten. De inventarisatie kijkt naar de aanwezigheid, bedekking en aantalsklasse van de flora. We gebruiken hierbij een ‘rasteraanpak’, waarbij digitaal een raster van 50 x 50 meter over een gebied wordt gelegd. In het veld worden deze aangegeven gebieden bezocht en worden de gegevens genoteerd in een speciaal daarvoor ingerichte app.

Bijzondere momenten binnen het werk

Het werk binnen de SNL-projecten brengt ook regelmatig bijzondere momenten met zich mee. Momenteel kan Adri bijvoorbeeld diverse gebieden niet bezoeken omdat de uiterwaarden langs de Waal volledig onder water staan als gevolg van de hoogwatergolf uit de Alpen en Zuid-Duitsland. Ook vertelt Adri dat het werk veldwerkers op plekken brengt waar bijna niemand komt, waardoor ze soms onverwachte soorten tegenkomen, zoals bijzondere libellen, vlinders en vogels. 

Ook Anna komt als projectleider regelmatig in het veld en geniet van het magische aspect van dit werk. Anna vertelt dat de vele ontmoetingen met dieren het werk bijzonder maken. Zo had ze laatst een ontmoeting met een jonge bever waarbij ze elkaar enkele seconden recht in de ogen keken. De bever was zo dichtbij dat Anna zijn snorharen kon tellen.

Meer weten?

Het werk binnen de SNL-projecten is divers en uitdagend, maar biedt unieke ervaringen en inzichten in de natuur. De zorgvuldige voorbereiding, gedetailleerde inventarisaties en de passie voor natuur maken deze projecten waardevol voor zowel de natuurbeheerders als de veldmedewerkers. Lees meer over onze projecten of bekijk welk werk wij nog meer uitvoeren.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij