19 december 2016

Welke soorten zijn beschermd onder de Wet Natuurbescherming?

Per 1 januari 2017 treedt de Wet Natuurbescherming in werking. Voor velen is het echter nog onduidelijk welke soorten nou beschermd zijn, en welke nieuwe soorten er straks worden beschermd onder de Wet Natuurbescherming. Wij hebben het voor u op een rijtje gezet.

Drie beschermingsregimes onder Wet Natuurbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in: soorten Vogelrichtlijn, soorten Habitatrichtlijn en andere soorten.

  1. Het Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn bevat alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de Vogelrichtlijn).
  2. Het Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn bevat soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.
  3. Het Beschermingsregime andere soorten bevat soorten die genoemd zijn in Bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland.

Invulling Wet natuurbescherming per provincie

De Wet natuurbescherming maakt invulling van de wet door provincies mogelijk, hiertoe kunnen provincies een eigen invulling geven aan de bescherming van soorten. Op onze website kunt u de beschermde soorten en vrijstellingen per provincie raadplegen.

Bescherming nieuwe soorten onder Wet Natuurbescherming.

De Wet natuurbescherming gaat ten opzichte van de Flora- en faunawet andere soorten beschermen. Ongeveer 200 onder de Flora- en faunawet beschermde soorten worden straks niet meer beschermd, maar er worden ook soorten beschermd die onder de Flora- en faunawet niet beschermd waren. Welke soorten vanaf 1 januari beschermd zijn, maar onder de Flora- en faunawet niet beschermd waren, vind u terug in de onderstaande tabel.
Mocht u vragen hebben over de Wet natuurbescherming, neem dan contact op met één van onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Nieuwe beschermde soorten onder de wet natuurbescherming

[table “17” not found /]
Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij