2 september 2021

Wijk bij Duurstede kan aan de slag met SMP

In 2019 heeft Regelink Ecologie & Landschap een gebiedsbrede inventarisatie uitgevoerd in de bebouwde kom van de gemeente Wijk bij Duurstede. Inmiddels heeft de provincie het soortmanagementplan goedgekeurd en een ontheffing verleend. Het eerste project is inmiddels in uitvoering.

In 2019 zijn we begonnen met onderzoek naar vleermuizen, de huismus en de gierzwaluw in de bebouwde kom van de gemeente. Deze beschermde soorten komen namelijk het vaakst in gebouwen voor. Systematisch hebben we deelgebied voor deelgebied in kaart gebracht.

In het broedseizoen van huismus (vroege voorjaar) en gierzwaluw (vanaf juni) zochten we naar nesten en vogels die ‘nestindicerend’ gedrag vertonen. In zomer, najaar en winter keken we naar vleermuizen: we luisterden met een batdetector en telden als de dieren hun verblijfplaats verlieten. Laatvliegers probeerden we te zenderen in geschikte foerageergebieden: deze vleermuis vliegt laat uit en komt in lage dichtheden voor; zenderen is dus de beste manier om een verblijfplaats op te sporen.

Alle informatie hebben we verwerkt in een soortmanagementplan. In dit plan staat waar een grote kans is op deze beschermde soorten en wat je dan bij ruimtelijke ingrepen moet doen.

Gehele bebouwde kom in kaart

Wijk bij Duurstede is de eerste gemeente in Utrecht die de hele bebouwde kom in kaart liet brengen. Het kostte daardoor wat extra tijd, maar inmiddels heeft de provincie het soortmanagementplan goedgekeurd en een ontheffing verleend. Dat betekent dat initiatiefnemers (voor deze soorten en de genoemde ingrepen) geen aanvullend onderzoek meer hoeven doen en geen ontheffing meer hoeven aan te vragen.

Tijd en geld besparen

Alle informatie is openbaar beschikbaar via FloraFaunaCheck.nl. In het soortmanagementplan staat een praktisch stappenplan hoe een initiatiefnemer bij een project te werk moet gaan als er (mogelijk) beschermde soorten aanwezig zijn.

Desondanks merken we dat maatregelen toch vaak ook om de blik van een ecoloog vragen. De gemeente Wijk bij Duurstede laat weten dat dat vooralsnog niet bezwaarlijk is: de woningstichting voert nu het eerste project uit op basis van het plan, en zegt veel tijd en geld te besparen nu geen extra onderzoeken nodig zijn.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij