Gemeentebreed onderzoek

Voor gemeenten voeren wij een gemeentebreed onderzoek uit. Hierbij inventariseren we het bebouwde gebied van de hele gemeente op het voorkomen van flora en fauna die beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming.

Door het uitvoeren van gemeentebreed onderzoek is het niet meer nodig om een ecologische quickscan of ecologisch onderzoek uit te voeren voor elke afzonderlijke ruimtelijke ingreep. Dit bespaart tijd en geld voor zowel de initiatiefnemer als de gemeente.

Soortenmanagementplan

Bij een gemeentebreed onderzoek maken we tevens een soortenmanagementplan, waarbij we voor veelvoorkomende ingrepen een standaard procedure opstellen om de aanwezige flora en fauna te beschermen. Dit soortenmanagementplan wordt ter toetsing aangeboden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De proceduretijd voor Wabo-aanvragen wordt hiermee ingekort en het aanvragen van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) is dan niet meer noodzakelijk.

FloraFaunaCheck.nl

De gegevens van de gemeentebrede inventarisatie worden voor gebruikers ter beschikking gesteld via onze webapplicatie FloraFaunaCheck.nl. Met deze applicatie hebben initiatiefnemers en gemeenten voor elke ruimtelijke ingreep snel inzicht in de aanwezige beschermde flora en fauna in het plangebied, de effecten van de ingreep, en in de noodzakelijke mitigerende of compenserende maatregelen.

Landelijk
Een van onze regionale adviseurs
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Peter Twisk
Peter Twisk
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Molenaar
Thijs Molenaar
Vestiging: Overijssel Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Arthur van Woersem
Arthur van Woersem
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij