Bio steps gemeente Zaanstad

Voor de gemeente Zaanstad hebben we, in samenwerking met Hoek Hoveniers, een plan voor bio steps ontwikkelt. Bio steps zijn “eilandjes” in bestaande gemeentelijke groenstructuren die als doel hebben de diversiteit van insecten te vergroten.

Gemeentelijke groenstructuren bestaan vaak uit gazons met veel bomen, waar insecten over het algemeen weinig voedsel of onderdak vinden. Door deze percelen te verrijken met bloemen, heesters, insectenhotels of overwinteringsmogelijkheden voor insecten, worden ze aantrekkelijker voor insecten. De gemeente creëert tevens een groter leefgebied voor insecten, omdat de afstand tussen de bio steps voor de meeste insecten klein genoeg is om te overbruggen.

We zijn zelf het veld ingegaan om te kijken waar verbindingen tussen bio steps gecreëerd kunnen worden. Hierbij hebben we geïnventariseerd welke insectensoorten er al zijn en wat deze nodig hebben. Op verschillende locaties hebben we gemiddeld zes plekken als mogelijke bio steps aangewezen. Ook hebben we samen met Hoek Hoveniers vijf verschillende soorten bio steps ontworpen, afhankelijk van omgevingsfactoren, zoals wind, beschaduwing en voorkomende insecten.

Begin 2019 hebben we het definitieve plan opgeleverd, met soorten die in Zaanstad passen en die de juiste insecten aantrekken. De gemeente gaat het plan de komende jaren realiseren.

Landelijk
Een van onze regionale adviseurs
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Peter Twisk
Peter Twisk
Vestiging: Oost-Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Molenaar
Thijs Molenaar
Vestiging: Achterhoek - Twente Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland-Overijssel-Veluwe Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: West-Brabant - Zeeland Mail mij Bel mij
Dennis van Hooren
Dennis van Hooren
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Karin van Steenwijk-Bolle
Karin van Steenwijk-Bolle
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij