5 maart 2019

Inventarisaties ANLB

In 2016 hebben we voor het eerst voor BIJ12 een grootschalige inventarisatie uitgevoerd voor het meetnet Amfibieën en Vissen in het kader van het ANLb (Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer). In 2017 mochten we, in samenwerking met RAVON, opnieuw aan de slag om de inventarisaties uit te voeren!

Op bijna 600 locaties in ruim 200 kilometerhokken hebben we onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de volgende doelsoorten: heikikker, rugstreeppad, poelkikker, kamsalamander, bittervoorn en grote- en kleine modderkruiper. De hokken lagen op hun beurt weer verspreid over  Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Friesland, , Overijssel en Gelderland. Een flinke klus waarbij we ook ons flexteam en enige externe expertise goed ingezet hebben.

Als onderdeel van het project zijn er ook twee excursies geweest. Eén waarin we samen met RAVON kennis en ervaring hebben uitgewisseld over de methodiek en determinatie. Tijdens de tweede excursie is de methodiek in de praktijk voorgelegd aan de provincies, zodat zij ook inzicht konden krijgen in het project.

Met de resultaten van de inventarisaties worden trends berekend van de gemonitorde soorten in het via ANLb beheerde gebied en in agrarische gebieden die niet beheerd worden (referentiegebieden). Door deze trends met elkaar te vergelijken zal worden bekeken of er een effect van het agrarisch natuurbeheer te zien is.. Hopelijk levert dit voor een of meer soorten een positief beeld op. Wij kwamen in ieder geval veel leuke dingen tegen. Zo troffen we heikikker op veel nieuwe plekken aan. Zelfs op plekken waar de heikikker al een aantal jaar niet meer of nog niet eerder was waargenomen!

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij