26 februari 2020

Gebiedsbrede inventarisatie Etten-Leur

In opdracht van de gemeente Etten-Leur en woningcorporatie Alwel heeft Regelink Ecologie & Landschap samen met Ecodat een gebiedsbrede inventarisatie uitgevoerd. De gegevens zijn toegevoegd aan FloraFaunaCheck.nl. Initiatiefnemers kunnen nu snel beoordelen of gierzwaluw, huismus of vleermuizen in hun plangebied aanwezig zijn.

Wie wil bouwen, slopen, renoveren of verduurzamen moet onderzoeken of beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn. Dat is een tijdrovende klus. In een gebiedsbrede inventarisatie wordt dat onderzoek ineens voor een heel gebied of gemeente gedaan. Een initiatiefnemer hoeft dan niet afzonderlijk voor zijn plangebied onderzoek te doen. Dat bespaart tijd. Bovendien kun je met de resultaten van zo’n inventarisatie populaties proactief beschermen: in plaats van maatregelen voor een individu neem je maatregelen voor de hele populatie.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Een gebiedsbrede inventarisatie is een enorme klus, want een hele gemeente moet in kaart worden gebracht. Ook willen we een soort volgen op het moment dat hij actief is, of juist op meerdere momenten in het jaar om de verschillende functies in beeld te brengen. Van het voorjaar tot vroeg in de winter van 2019 waren we aan de slag. We hebben Etten-Leur daarbij opgedeeld in 20 deelgebieden. In die deelgebieden hebben we huismus, gierzwaluw en vleermuizen geïnventariseerd. Niet elk individu wordt zo opgespoord. Wel ontstaat een breder beeld: de netwerken, de omvang van de populatie, plekken waar dieren op verschillende momenten vertoeven. Zo wordt het veel makkelijker om maatregelen te nemen voor de populatie als geheel.

Extra inspanning

Voor de gebiedsbrede inventarisatie volgen we een standaard werkwijze, maar waar noodzakelijk breiden we die uit. In Etten-Leur hebben we laatvliegers gezenderd. Uiteindelijk konden we één laatvlieger vangen en drie verblijfplaatsen opsporen. Vermoedelijk herbergt Etten-Leur alleen verblijfplaatsen voor mannen, geen grotere kraamverblijfplaatsen voor vrouwtjes.

Zien met eigen ogen

We vonden in totaal vijf soorten vleermuizen. Vooral de gewone dwergvleermuis was prominent aanwezig, met 46 zomer- en 23 kraamverblijfplaatsen. Daarnaast brachten we 373 nestlocaties van huismus en 462 nestlocaties van gierzwaluw in kaart. Klinkt abstract? Tijdens een excursie voor gemeente en woningbouwvereniging hebben we laten zien wat we zoal tegenkomen, zoals nestlocaties van gierzwaluwen, uitvliegende vleermuizen en vleermuizen tijdens het vangen. Dat maakt het tastbaarder en leidt tot meer begrip.

Naar soortmanagementplan

De gegevens van Etten-Leur zijn nu te bekijken via FloraFaunaCheck.nl. Een soortmanagementplan is in de maak. Met dit plan kan de gemeente Etten-Leur een generieke ontheffing aanvragen. Initiatiefnemers hoeven dan geen eigen ontheffing meer aan te vragen, mits ze het stappenplan uit het soortmanagementplan volgen. Via werkprotocollen uit dit plan nemen ze maatregelen die de populaties versterken. Ook voorziet het plan in de monitoring van de soorten.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij