26 april 2022

Kleurkeur voor gemeente Venlo

Ecologisch waardevolle bermen: goed voor plant en dier. Gemeente Venlo was benieuwd hoe het qua ecologische rijkdom ervoor stond bij ‘hun’ bermen én hoe ze het beter konden doen. Regelink Ecologie & Landschap werd ingeschakeld voor een grootse inventarisatie en een beheeradvies. Een mooie klus, en bijkomend voordeel: collega’s konden hun pas opgedane kennis van de richtlijn Kleurkeur in de praktijk brengen.

Regelink Ecologie & Landschap voerde het bermenonderzoek uit in 2021. Projectleider Karin van Steenwijk-Bolle licht toe: “De soorten die we aantroffen, voerden we in op de website van Floron. Op deze website werden de data geanalyseerd volgens de Nectarindex. De Nectarindex is een meetinstrument om inzicht te krijgen in de actuele bloemenrijkdom en de nectarproductie van bermen. Je ontdekt daarmee het potentiële nectaraanbod voor de soorten die deze nectar nodig hebben, zoals vlinders en bijen.”

“Elke onderzochte plek krijgt een score van 1 tot 5. Hoe hoger de Nectarindex, hoe meer nectar er in potentie beschikbaar is. Dit is dus ‘in theorie’. Want stel dat de berm wordt gemaaid en nectarplanten daardoor niet kunnen bloeien, dan hebben insecten er natuurlijk nog niets aan.”

Waar kan het beter?

Met de Nectarindex zie je precies: wat gaat er goed, en waar kunnen we het beter doen? Deze concrete inzichten maakt het gemeenten gemakkelijker om beter bermbeheer een stimulans te geven.

Kleurkeur voor meer biodiversiteit

Gemeente Venlo wil de bermen ecologisch gaan beheren, zodat ze meer bijdragen aan de biodiversiteit. Daarvoor gaat ze werken met de richtlijn Kleurkeur. Deze is opgezet door De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur. In het kort betekent dit: binnen het beheer zijn er een aantal voorwaarden. Zo is het klepelen (verhakselen van de vegetatie) niet toegestaan. Ook blijft bij elke maaibeurt 15 tot 30% van de vegetatie staan.

Meer ruimte voor planten en dieren

Karin vertelt: “Meerdere collega’s en ik hebben de cursus Kleurkeur gedaan. Het was mooi dat we bij de gemeente Venlo onze opgedane kennis in de praktijk konden brengen. Met de resultaten uit de Nectarindex stelden we een rapport samen met daarin de resultaten van de inventarisatie, alle informatie over bijvoorbeeld voedselrijkdom en bijzondere soorten, inclusief een maaiadvies op maat. We hebben een beheeradvies samengesteld waarbij de gemeente ruimte biedt aan planten en dieren. Fijn dat we hieraan konden bijdragen.”

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij