5 maart 2019

Gemeentebrede inventarisatie Apeldoorn

Afgelopen zomer zijn we, in samenwerking met Arcadis, gestart met een pilot-onderzoek voor de gemeente Apeldoorn. Daarbij hebben we gekeken naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten die in gebouwen voorkomen, namelijk de huismus, de gierzwaluw en vleermuis.

In 2018 zijn we, in samenwerking met Arcadis, gestart met een pilot-onderzoek voor de gemeente Apeldoorn. Daarbij hebben we gekeken naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten die in gebouwen voorkomen, namelijk de huismus, de gierzwaluw en vleermuis.

Naast een inventarisatie wordt ook gekeken Dit onderzoek gaat niet alleen om een inventarisatie van aanwezige soorten, maar ook om wat er kan worden gedaan om ze te beschermen wanneer bouw-, sloop-, of renovatieprojecten hun onderkomen bedreigen. Deze informatie wordt verwerkt in een soortmanagementplan.

Met het in kaart brengen van deze beschermde diersoorten en het opstellen van mitigerende maatregelen is er tevens minder onderzoek nodig voor de aanvang van een bouwproject. Dit versnelt het aanvragen van vergunningen voor  bouwprojecten. Daarom werkt de gemeente Apeldoorn hierin ook samen met de woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning en Woonmensen.

Om zicht te krijgen op de verschillende populaties, hebben we de waarnemingen van zeldzame dieren in alle wijken van Apeldoorn geregistreerd in de applicatie WebGis. De resultaten van de hele gemeente worden ingevoerd op de website www.FloraFaunaCheck.nl.

De ontwikkeling van de soorten wordt nu tien jaar lang gemonitord. Daarvoor wil de gemeente naast professionals ook getrainde vrijwilligers inzetten. De pilot is onderdeel van een viertal pilots in opdracht van de Provincie Gelderland, met een soortmanagementplan als doel. Naast Apeldoorn zijn er ook pilots uitgevoerd in de gemeenten Ede, Nijmegen en Lochem.

 

 

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij