24 juni 2024

SMP Steenbergen

Het SMP in Steenbergen is een ecologisch onderzoeksproject onder leiding van Tim Eestermans. Een Soorten Management Plan (SMP) is een plan dat helpt bij het beheren en beschermen van diersoorten in een bepaald gebied. Het doel is om bedreigde en kwetsbare gebouwafhankelijke soorten te behouden. Het SMP in Steenbergen focust op vogels en vleermuizen en zorgt ervoor dat hun leefgebieden en nestplekken veilig zijn. Tim vertelt ons alles over het project, de dieren die ze inventariseren en de onderzoeksmethoden die ze hierbij gebruiken.

Van rapportages schrijven tot bijzondere dieren spotten

Tim is projectleider van SMP Steenbergen en houdt in die rol toezicht op contacten met opdrachtgever, het bevoegd gezag, de ecologen in het veld, het verwerken van alle data, het schrijven van de rapportages, de projectbudgetten en het aanvragen van de omgevingsvergunning. 

Tim is in zijn rol ook regelmatig in het veld te vinden. Hier doet hij soms bijzondere waarnemingen, zoals ransuilen, roerdomp, slechtvalken en zwermende vleermuizen die werden belaagd door een koppel merels. Tim vindt het belangrijk zijn steentje bij te kunnen dragen aan de instandhouding van de biodiversiteit. Zo geeft hij aan dat vleermuizen het zwaar hebben, vooral door het massaal slopen en verduurzamen van gebouwen. “Het geeft mij veel voldoening om op deze manier ook een bijdrage te leveren aan de bescherming van deze dieren.”

Op zoek naar verschillende diersoorten

Tim vertelt dat er verschillende diersoorten worden onderzocht tijdens dit SMP, namelijk de huismus, de gierzwaluw en diverse soorten vleermuizen. Maar ook vele andere vogels worden vastgelegd wanneer deze worden aangetroffen, zoals huiszwaluw, spreeuw en zwarte roodstaart. 

In het SMP Steenbergen ligt extra nadruk op de meervleermuis, een kwetsbare soort waarvoor Nederland bovendien belangrijk is voor instandhouding van de Europese populatie. Veel jonge meervleermuizen worden in ons land geboren, waardoor bescherming van verblijfplaatsen hier dus extra belangrijk is. De verschillende soorten binnen dit project worden in verschillende periodes onderzocht. Hierdoor loopt het gehele onderzoek van april t/m december. 

Inventariseren in 17 deelgebieden

De gemeente Steenbergen heeft het gebied afgebakend en Regelink heeft het verdeeld in 17 te onderzoeken deelgebieden. De inventarisaties worden uitgevoerd volgens richtlijnen van BIJ12 en het Vleermuisprotocol 2021. In dit SMP wordt er gebruik gemaakt van batdetectoronderzoek, onderzoek met luisterkastjes en telemetrisch onderzoek. Deze verschillende methoden zorgen ervoor dat Regelink voldoende data kan verzamelen en zo goed inzicht krijgt in de verschillende soorten in het gebied. 

Het is van belang om verschillende onderzoeksmethoden te gebruiken, omdat de verschillende soorten ook verschillende leefgewoonten hebben. Zo nestelen huismussen graag onder het dak en zijn ze dol op rijk begroeide tuinen met struiken en ruige hoekjes. Gierzwaluwen hebben enkel nestplekken nodig en vinden hun voedsel in het luchtruim. Populaties van gebouwbewonende vleermuizen zijn afhankelijk van grote toegankelijke ruimtes met een stabiel binnenklimaat voor voortplanting en overwintering. Voor navigatie gebruiken veel vleermuizen lijnvormige structuren zoals bomenrijen, gebouwen of watergangen.

Op de fiets

Inventarisaties worden onder andere gedaan op de fiets met verrekijkers, batdetectors, opnamerecorders en warmtebeeldcamera’s. Op de fiets kan je snel bewegen en dus een groter gebied overzien. Zo worden op de fiets alle diersoorten binnen dit project onderzocht. 

Vleermuisonderzoek

Naast het onderzoek op de fiets, worden in het SMP Steenbergen vleermuizen onderzocht door middel van luisterkastjes en het vangen en zenderen van de vleermuizen. Langs potentiële vliegroutes van de meervleermuis worden luisterkastjes geplaatst. Deze luisterkastjes vangen de geluiden op die de meervleermuis maakt, zo wordt er inzicht verkregen in vliegbewegingen van meervleermuizen op bepaalde tijdstippen.

Daarnaast worden gedurende enkele nachten vleermuizen gevangen en voorzien van kleine zenders. Deze zenders helpen bij het volgen en tellen van de vleermuizen en het in kaart brengen van hun verblijfplaatsen. 

Vind je dit interessant? Lees meer over onze projecten. Of lees onze andere artikelen.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij