7 maart 2019

Platform Natuur in de Gemeente

Om de kennis onder medewerkers van gemeenten op het gebied van natuur en natuurwetgeving te versterken zijn we in 2013 op eigen initiatief begonnen met het Platform Natuur in de Gemeente. Vanuit het Platform organiseren we cursussen, expertisemiddagen, symposia en brengen we periodiek een digitaal magazine uit.

Banner_NatuurindeGemeente_Pagina_2

Cursussen & expertisemiddagen

Het toepassen van de natuurwet- en regelgeving blijkt in de praktijk soms ingewikkeld te zijn. Daarnaast zijn er grote verschillen in het beleid dat wordt gevoerd per gemeente en de expertise waarover zij beschikken op natuurvlak. Met het organiseren van symposia en expertisemiddagen, wordt ingespeeld op de vraag om het delen van kennis en ervaringen op het vlak van de natuurwet- en regelgeving.

Vanuit het Platform Natuur in de Gemeente bieden we verschillende mogelijkheden aan uw kennis en expertise te versterken op het gebied van natuurwetgeving.

Symposia

Tijdens de symposia van Platform Natuur in de Gemeente wordt een natuur of natuurwetgevingsonderwerp tijdens een volle dag uitgebreid toegelicht.

In 2016 is vanuit het platform het symposium Nieuwe Wet natuurbescherming georganiseerd en zijn in samenwerking met het Ministerie van EZ, de VNG en de provincies de regiobijeenkomsten ‘Aan de slag met de natuurwet‘ georganiseerd.

In 2017 organiseerden we in samenwerking met het Netwerk Groene Bureaus het praktijkcongres ‘Natuur in de Omgevingsvergunning; zo doen gemeenten dat’. Dit parktijkcongres draaide om de kennisuitwisseling tussen gemeenten, samen met provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, projectontwikkelaars, natuurbeschermingsorganisaties en adviesbureaus over het proces rondom natuur in de omgevingsvergunning.

Magazine

Het digitale magazine van Platform Natuur in de Gemeente is een interactief magazine gericht op gemeenten en initiatiefnemers die met de bescherming van flora en fauna te maken hebben. Onderwerpen die in het magazine aan bod komen zijn onder andere jurisprudentie over en natuurwetgeving in de gemeentelijke praktijk, actuele onderwerpen die daarbij een rol spelen, achtergrondartikelen, en verslagen van symposia. Geschreven voor en door gemeenten!

U kan zich via de website van het Platform aanmelden voor het digitale magazine.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij