5 maart 2019

Telemetrieonderzoek naar laatvliegers

Samen met Natuurbalans hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de laatvlieger. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de provincie Limburg. Het onderzoek ging vooral om het doen en laten van laatvliegers in de paarperiode. De laatvlieger is als soort interessant omdat er, voor een vroeger algemene soort, toch verdacht weinig bekend is over hun levenswijze en gedrag. De paarperiode in het bijzonder.

In de kerk van Castenray is sinds jaar en dag een kraamkolonie van laatvlieger aanwezig, welke al ruim 50 jaar gevolgd wordt door vrijwilligers. Het voordeel van deze locatie was dat ze sinds een aantal jaar nauwgezet gevolgd wordt door Jan Jeucken en er precieze data over de aantallen door het jaar heen beschikbaar zijn. Wij konden dankzij die informatie precies timen wanneer het onderzoek moest starten, namelijk in augustus De jonge dieren zijn dan zelfstandig en de vrouwtjes moeten in die periode paren en gaan op zoek naar een andere verblijfplaats. Het moment om te onderzoeken hoe het gedrag er in die periode uitziet.

In de periode augustus tot en met oktober zijn 15 vrouwtjes voorzien van een kleine radio zender. Door deze zender in de nacht te volgen wordt duidelijk waar ze foerageren, hoe ze door het landschap vliegen en waar de verblijfplaatsen liggen. Overdag zijn telkens de gezenderde dieren opgezocht. Door dit dagelijks te doen konden de verhuizingen bijgehouden worden.

Het onderzoek heeft een aantal interessante uitkomsten opgeleverd.  Zo blijken de meeste gezenderde dieren de periode na de kraamperiode individueel door te brengen, en dat doet vermoeden dat ze ook de winter als individu doorbrengen. Daarnaast blijven ze binnen 10 tot 15 km van de kraamverblijfplaats. Het is uiteraard de vraag in hoeverre laatvliegers uit andere kolonies hetzelfde gedrag vertonen, en het lijkt ook de moeite waard om te onderzoeken wat de mannetjes doen in deze periode. Kortom een onderzoek met fantastisch resultaat, en een hoop nieuwe vragen!

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij