8 december 2020

Plan voor vleermuisvriendelijke verlichting in Maastricht

Verlichting is voor veel vleermuissoorten een knelpunt. Zowel in de stad als in het landelijk gebied. De gemeente Maastricht zag dit ook in en besloot daarom te kijken hoe zij hun verlichting vleermuisvriendelijker kunnen maken. In opdracht van de gemeente stelden wij daarom een plan op voor vleermuisvriendeijke verlichting in de gemeente Maastricht.

Voor mensen is verlichting in het donker essentieel. Immers, zonder verlichting zien we niks. Voor vleermuizen is dit anders. Als nachtdieren hebben zij zich aangepast aan het leven in het donker. Verlichting verstoord hen eerder dan dat het ze helpt met navigeren of foerageren.

Binnen de gemeente Maastricht komen 16 soorten vleermuizen voor, zowel algemene als zeldzame soorten. Dit komt onder andere door een unieke samenstelling van forten, waterpartijen en groenstructuren. Verlichting zorgt voor onderbrekingen in bijvoorbeeld foerageerroutes, of het maakt potentiële verblijfplaatsen ongeschikt. De gemeente Maastricht heeft ons daarom gevraagd om een plan op te stellen voor vleermuisvriendelijke verlichting binnen de hele gemeente, om ervoor te zorgen dat vleermuizen minder verstoring ondervinden door verlichting.

Potentie-inschatting wijst de weg

Om in kaart te brengen op welke plaatsen (mogelijk) knelpunten voor vleermuizen aanwezig zijn ten aanzien van verlichting is eerst een potentie inschatting gemaakt voor de gehele gemeente. Daarbij is gekeken naar waar foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen (mogelijk) aanwezig zijn. Deze gegevens zijn verwerkt in een GIS-Analyse.

Vervolgens is over deze potentiekaart in GIS een kaart met alle openbare verlichting gelegd. Door de potentiekaart met de verlichtingskaart te combineren, ontstaat een duidelijk beeld van de knelpunten tussen verlichting en de elementen die voor vleermuizen van belang zijn.

Verlichtingsplan biedt licht in de duisternis

Op basis van deze informatie hebben we een verlichtingsplan opgesteld. In het plan is opgenomen hoe bestaande én nieuwe verlichting vleermuisvriendelijk gemaakt kan worden.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen kunnen de vleermuizen zo pro-actief geholpen worden. Staat er al verlichting? Dan kan die vleermuisvriendelijk gemaakt worden. Is er nog geen verlichting? Dan zijn mogelijke knelpunten direct in beeld en kan daar gericht ecologisch onderzoek naar gedaan worden.

Met het plan in de hand kan de gemeente Maastricht zo zorgen dat vleermuizen binnen de gemeente op een proactieve wijze beschermd worden bij ingrepen waar verlichting een rol speelt.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij