14 juni 2021

Vleermuisonderzoek in de Groote Peel

De gewone grootoorvleermuis vliegt meer dan vijf kilometer naar de Groote Peel om te gaan foerageren. Terwijl de soort volgens de literatuur normaal gesproken slechts enkele honderden meters aflegt om te jagen. Afgelopen jaar hebben we een uitgebreid onderzoek voor Staatsbosbeheer uitgevoerd. Want hoe belangrijk is de Groote Peel voor de gewone grootoorvleermuis? En waarom? Dankzij een nieuwe methode konden we het onderzoek op grote schaal uitvoeren.

We wilden gewone grootoorvleermuizen uit vier verschillende kolonies volgen. In totaal hebben we 42 dieren gezenderd. Deze gezenderde dieren meerdere nachten met een auto volgen – de gangbare methode – zou waanzinnig veel tijd kosten.

Daarom hebben we in de Groote Peel vijf masten van negen meter hoog opgezet. Deze logden continu automatisch de zenders. Buiten het gebied hebben we kolonies op de klassieke manier onderzocht door ze te volgen met de auto. Ook brachten we het dieet en de voedselbeschikbaarheid in kaart.

De uitkomsten

Uit het onderzoek blijkt dat dieren van grote afstanden naar de Groote Peel komen om te jagen. Drie van de vier kolonies maken structureel gebruik van het gebied. Daarnaast gebruikten dieren de laanstructuren in het buitengebied als foerageergebied. Een echt duidelijke trigger waarom de gewone grootoorvleermuis zulke grote afstanden aflegt naar de Groote Peel, hebben we niet gevonden.

Volgens de literatuur eet de grootoorvleermuis voornamelijk nachtvlinders. De Groote Peel staat bekend om de piek aan plakkers – deze nachtvlinder is daar bijna een plaag. Daar verwachtten we dus een sterk verband.

Niet dus: het dieet bleek juist in de plakkerperiode voor meer dan de helft te bestaan uit vliegen en andere tweevleugelen. De verwachting is dat er efficiënt gefoerageerd kan worden in de Groote Peel (in vergelijking met de omgeving). In de Groote Peel stelden we een diverser en groter voedselaanbod vast.

Handvatten voor Staatsbosbeheer

Het onderzoek geeft Staatsbosbeheer handvatten: om herstelmaatregelen in dit gebied op een passende manier uit te voeren, waarbij de populatie van de gewone grootoorvleermuis behouden blijft. Daarnaast deden we diverse nieuwe inzichten op over het landschapsgebruik en het dieet van deze soort. Houd onze website en social media in de gaten voor nieuws over deze publicaties.

Samenwerking

Dit project voerden we uit in samenwerking met Courbois Flora & Fauna Expert en Datura Molecular Solutions. Dankzij hun bijdragen aan respectievelijk het onderzoek naar nachtvlinders en het dieet van de gewone grootoorvleermuis, is het gelukt om complexe ecologische vraagstukken op een juiste manier te beantwoorden.

Ontdek onze gerelateerde diensten en projecten

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij