Telemetrieonderzoek

Telemetrie maakt het mogelijk om individuen van een bepaalde soort te volgen voor een langere periode. Dit kan bijzonder nuttig zijn bij bepaalde onderzoeksvragen of bij soorten die moeilijk individueel te herkennen zijn op uiterlijke kenmerken. Het kan ingezet worden in moeilijk toegankelijke gebieden, in landschapsgebruik studies of bijvoorbeeld bij het vinden van verblijfplaatsen van moeilijk te vinden of erg zeldzame soorten.

Hoe werkt het?

Een individu van de doelsoort wordt voorzien van een zender, afhankelijk van het gewicht van de soort kan dit een gps of een radio zender zijn. Het voordeel van een actieve gps zender is dat de locatiegegevens op kantoor binnen komen en geanalyseerd kunnen worden. Een radio zender zal buiten in het veld gevolgd moeten worden. Dit wordt gedaan door met een auto met een daarop een richtingsgevoelige antenne en een ontvanger het signaal van de zender te peilen. De uitgepeilde locatie kan dan op de kaart ingevoerd worden. In het geval van kleine soorten met een heel klein leefgebied kan het ook te voet of met de fiets gedaan worden.

Welke soorten?

In principe iedere soort, van libelle tot edelhert, echter heeft iedere soort zijn uitdagingen. De kleinere soorten krijgen in de regel een radiozender opgeplakt, dit is een eenvoudige snel uit te voeren handeling. De actieve gps zenders worden met een halsband bevestigd, waarbij verdoving nodig kan zijn. Wij hebben vooral ervaring met vleermuizen, deze zijn te licht voor gps zenders, en krijgen een plakzender en in sommige gevallen een halsbandje.

Wat levert het op?

De grootste winst is de zekerheid dat je een enkel individu kan volgen voor langere perioden, dit maakt het mogelijk om gedragsstudie uit te voeren of om verblijfplaatsen terug te vinden. Bijvoorbeeld in ontoegankelijke of hele grote gebieden. Onderzoeksvragen kunnen bijvoorbeeld zijn; Hoe lang foerageert een laatvlieger in een nacht in de kraamperiode? Wat is de actieradius van een boomvalk? Is er verschil tussen het gedrag van een bunzing in de stad, en een in het buitengebied? Het antwoord op deze vragen draagt bij aan een zinnige bescherming van soorten en het voorziet overheden en adviseurs met goed onderbouwde gegevens om beleid op te formuleren of om gericht advies te kunnen geven bij de omgang met beschermde soorten in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.

Activiteit van ingekorven vleermuis in beeld gebracht met telemetrieonderzoek

Referentieprojecten

  • Monitoring watervleermuizen Groningen stad (2018), waarbij telemetrie gebruikt is om de herkomst van de in het onderzoeksgebied foeragerende watervleermuizen te bepalen.
  • Laatvliegers Castenray (2017), telemetrie is gebruikt om inzicht te krijgen in het verhuisgedrag en foerageergedrag van vrouwelijke laatvliegers in de paarperiode (Bekijk de rapportage op site van de Provincie Limburg)
  • Vleermuizen in de Deurnse Peel (2018), telemetrie is gebruikt om in een ontoegankelijk en groot moerasgebied de herkomst van de aanwezige vleermuissoorten te bepalen, waarbij door dagelijks uitpeilen van individuen tevens het verhuisgedrag duidelijk werd.
  • In eerdere jaren zijn telemetrie onderzoeken uitgevoerd aan grijze grootoorvleermuis, gewone grootoorvleermuis, ingekorven vleermuis en watervleermuis.
Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij