Ecologische quickscan flora en fauna

Wil je een ruimtelijke ingreep uitvoeren, zoals het slopen van een gebouw, dan moet je je houden aan de Wet natuurbescherming. Om te controleren of een ingreep een effect heeft op beschermde flora en fauna moet je ecologisch onderzoek uit laten voeren. Een ecologische quickscan is hierin de eerste stap. Een ecologische quickscan wordt ook wel een ‘quickscan flora en fauna’ of ‘quickscan Wet natuurbescherming’ genoemd.

Een ecologische quickscan heeft bij ons altijd de volgende opbouw:

1 – Literatuurstudie

Op basis van onze applicatie Quickscanhulp.nl en verspreidingsgegevens schatten wij in welke flora en fauna mogelijk in het plangebied voorkomen.

2 – Veldbezoek door een ecoloog

Tijdens het veldbezoek kijken we welke gebiedskenmerken in het plangebied aanwezig zijn. Op basis van de gebiedskenmerken wordt bepaald welke soorten daadwerkelijk in het gebied voor kunnen komen. Ook wordt gekeken welke functies het gebied voor deze soorten heeft, bijvoorbeeld een functie als foerageergebied, een verblijfsfunctie voor vogels en/of vleermuizen, of een functie als voortplantingswater voor amfibieën.

3 – Ingreepomschrijving

Een juiste en heldere omschrijving van de ingreep is een belangrijk onderdeel van de ecologische quickscan. Hierin wordt omschreven wat precies wanneer en waar uitgevoerd wordt.

4 – Effecteninschatting

Op basis van de vorige stappen wordt een inschatting gemaakt van de effecten van de ingreep op de potentieel aanwezige beschermde soorten.

5 – Toetsing aan de Wet natuurbescherming

De te verwachten effecten op potentieel voorkomende soorten worden vervolgens aan de Wet natuurbescherming getoetst. In onze ecologische quickscan staat omschreven welke artikelen van de Wet natuurbescherming overtreden worden. Tevens wordt daarbij aangegeven welke ingreep daarvoor verantwoordelijk is en welke soorten en functies negatief beïnvloed worden.

6 – Conclusie en aanbevelingen

In de conclusie en aanbevelingen wordt beschreven welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. Soms is er geen vervolgstap nodig; vaak is een aanvullend onderzoek noodzakelijk of kunnen eenvoudige mitigerende maatregelen voorkomen dat je de Wet natuurbescherming overtreedt. Een overzicht van eventuele vervolgstappen is in deze PDF te vinden. Meer informatie over de vervolgstappen vind je op de pagina Natuurwetgeving en ontheffingen.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij