10 juni 2021

Het veld in… voor florakartering in Limburg

Regelink Ecologie & Landschap kan weer het veld in voor verschillende SNL-projecten. We gaan onder meer aan de slag met florakartering. Zo starten we nu met het in kaart brengen van ‘goudgroene’ natuurgebieden in Limburg. Ook werken we binnenkort aan een habitattypekaart van het Roerdal.

Heuvels, heide, bos, watertjes, grotten en nog veel meer: het landschap in Limburg is ontzettend veelzijdig. Deze natuur behouden en verder ontwikkelen, vraagt om het juiste beheer. Hiervoor is inzicht in de ecologische staat van een gebied onmisbaar. Regelink Ecologie & Landschap licht graag twee actuele projecten in deze mooie provincie uit.

 

Project 1: ‘Goudgroene natuur’ in kaart

Provincie Limburg, natuurterreinbeheerders en andere organisaties werken aan een robuust natuurnetwerk van goede kwaliteit: goed voor de biodiversiteit én aantrekkelijk voor mensen. Hiervoor wordt de aanwezige natuur behouden en nieuwe natuur ontwikkeld. Dit heet ook wel ‘goudgroene’ natuur (onderdeel van het Nationale Natuurnetwerk).

Monitoren maar…

Om dit robuuste natuurnetwerk voor elkaar te krijgen, ontvangen de terreinbeheerders van de goudgroene natuur SNL-subsidie. Voor deze subsidie is regelmatige monitoring van de aanwezige flora en fauna noodzakelijk. Voor de florakartering is Regelink Ecologie & Landschap ingeschakeld. Tijdens dit project werken we samen met Simons Botanisch Advies, een aantal andere ecologische adviseurs, de provincie en de terreinbeheerders. Het gaat om 3.300 hectare in totaal, verspreid door de provincie.

Projectleider Karin van Steenwijk-Bolle vertelt: “Dit project loopt tot 2024. Verschillende collega’s en ik mogen jaarlijks voor de provincie aan de slag. Een ontzettend mooie klus. In verschillende delen in Limburg starten we nu met het vlakdekkend in kaart brengen van plantensoorten. Ieder jaar inventariseren we een ander deel van Limburg. Dit jaar is Noord-Limburg aan de beurt, volgend jaar Zuid-Limburg.”

Wat heeft de natuur nodig?

Tijdens dit project ligt de focus op de in het gebied voorkomende SNL-meetsoorten en Rode Lijst-soorten. Voorbeelden van SNL-meetsoorten zijn, voor bijvoorbeeld kruidenrijk grasland: knoopkruid, gewone margriet, groot streepzaad en gewone brunel.

Karin: “De aanwezigheid van bepaalde plantensoorten geeft inzicht in de ecologische gesteldheid van een gebied en de kwaliteit van de natuur. Dit is altijd ontzettend interessant om te zien. Zo ontdek je ook weer specifieke kansen in een gebied. Dankzij de florakartering ontdekken de provincie en de terreinbeheerders precies wat er (extra) nodig is.”

Project 2: habitattypekaart van het Roerdal

Het Roerdal is een lager gelegen, glooiend Natura 2000-gebied bij Roermond. Voor dit gebied gelden verschillende instandhoudingsdoelen. Deze liggen vast in een beheerplan. Er wordt dan gekeken naar: is behoud van de habitat of de soort voldoende, of is uitbreiding of verbetering noodzakelijk?

Vegetatiekartering

Regelink Ecologie & Landschap voert in het Roerdal een vegetatiekartering uit, in opdracht van de provincie Limburg. Dit doen we in samenwerking met Flora & Fauna Expert en Simons Botanisch Advies. Karin: “We maken inzichtelijk welke vegetatietypen er voorkomen en tekenen deze in op kaart. Ook maken we een vertaling van vegetatietypen naar habitattypen, en geven zo de habitattypekaart van het Roerdal vorm.”

Kijken naar wat er ecologisch gezien nodig is

Deze kaart biedt inzicht in: in hoeverre zijn de instandhoudingsdoelen gerealiseerd? Karin: “Hiermee kunnen de effecten van nieuwe ontwikkelingen op de Natura 2000-doelen beoordeeld worden. Dit leidt dan tot een eventuele aanpassing van het beheer. We zijn benieuwd wat de komende maanden op gaan leveren. Ik vind het interessant om te ontdekken wat de kwaliteit is van dit gebied en wat het ecologisch gezien nodig heeft. Het is mooi om aan de verdere ontwikkeling een steentje bij te dragen.”

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij