Natuurwetgeving en ontheffingen

Als je een plan hebt voor ruimtelijke ontwikkelingen, moet je voldoen aan de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied onderzocht moet worden– de zogenaamde natuurtoets. Wij hebben ervaring met het uitvoeren van de natuurtoets voor uiteenlopende opdrachtgevers en kunnen alle stappen van dit onderzoek voor je uitvoeren en begeleiden.

 

De natuurtoets vindt altijd plaats vóór aanvang van de werkzaamheden. Als je ons tijdig inhuurt, dan is voldoende tijd beschikbaar om het plan of werkzaamheden aan te passen aan de eisen zoals gesteld in de Wet natuurbescherming. De benodigde tijd voor individuele onderdelen vind je in het onderstaande stappenplan.

De natuurtoets bestaat uit een tot vier stappen, afhankelijk van de aanwezige flora en fauna:

1. Ecologische quickscan

We maken een inschatting van alle (mogelijk) in het plangebied voorkomende beschermde soorten en functies en evalueren het effect van de geplande ingreep op deze soorten en functies aan de hand van de Wet natuurbescherming. Zo sluiten we zoveel mogelijk effecten op voorhand uit. Deze toets is vijf jaar geldig. Meer informatie over de quickscan vind je op de pagina Ecologische quickscan.

  • Duur: +/- een maand

2. Aanvullend onderzoek

Als we effecten niet op voorhand kunnen uitsluiten, voeren we een aanvullend onderzoek uit naar het werkelijke voorkomen van soorten in het plangebied. De resultaten van dit onderzoek zijn drie jaar geldig.

  • Duur: een maand tot maximaal een jaar

3. Opstellen aanbevelingen

Wanneer we negatieve effecten op beschermde soorten in het plangebied verwachten, maken we een mitigatie- of compensatieplan waarmee deze negatieve effecten vermeden kunnen worden.

  • Duur: maximaal een maand

4. Aanvragen ontheffing of vergunning

Wanneer het niet mogelijk is effecten te vermijden moet een ontheffing of vergunning onder de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. Het beschrijven en uitvoeren van mitigerende en/of compenserende maatregelen is in beide gevallen vereist. Wij begeleiden desgewenst ook de ontheffings- of vergunningaanvraag.

  • Duur: meestal een half jaar

Bovenstaande stappen hebben wij in duidelijke stroomschema’s opgenomen. Wil je voorkomen dat voor iedere nieuwe ingreep weer opnieuw een vooronderzoek of aanvullend onderzoek nodig is, maak dan gebruik van FloraFaunaCheck.nl.

Op deze pagina vind je een overzicht van de beschermde soorten binnen de Wet natuurbescherming.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij