Natuurwetgeving en ontheffingen

Als u een plan hebt voor ruimtelijke ontwikkelingen, moet u voldoen aan de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied onderzocht moet worden– de zogenaamde natuurtoets. Wij hebben ervaring met het uitvoeren van de natuurtoets voor uiteenlopende opdrachtgevers en kunnen alle stappen van dit onderzoek voor u uitvoeren en begeleiden.

 

De natuurtoets vindt altijd plaats voor de aanvang van de werkzaamheden. Als u ons tijdig inhuurt, dan is voldoende tijd beschikbaar om uw plan of uw werkzaamheden aan te passen aan de eisen zoals gesteld in de Wet natuurbescherming. De benodigde tijd voor individuele onderdelen vindt u in het onderstaande stappenplan.

De natuurtoets bestaat uit een tot vier stappen, afhankelijk van de aanwezige flora en fauna:

1. Ecologische quickscan

We maken een inschatting van alle (mogelijk) in het plangebied voorkomende beschermde soorten en functies en evalueren het effect van de geplande ingreep op deze soorten en functies aan de hand van de Wet natuurbescherming. Zo sluiten we zoveel mogelijk effecten op voorhand uit. Deze toets is vijf jaar geldig. Meer informatie over de quickscan vindt u op de pagina Ecologische quickscan.

  • Duur: +/- een maand

2. Aanvullend onderzoek

Als we effecten niet op voorhand kunnen uitsluiten, voeren we een aanvullend onderzoek uit naar het werkelijke voorkomen van betrokken soorten in het plangebied. De resultaten van dit onderzoek zijn twee jaar geldig.

  • Duur: een maand tot maximaal een jaar

3. Opstellen aanbevelingen

Wanneer we negatieve effecten op beschermde soorten in het plangebied verwachten, maken we een mitigatie- of compensatieplan waarmee deze negatieve effecten vermeden kunnen worden.

  • Duur: maximaal een maand

4. Aanvragen ontheffing of vergunning

Wanneer het niet mogelijk is effecten te vermijden moet een ontheffing of vergunning onder de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. Het beschrijven en uitvoeren van mitigerende en/of compenserende maatregelen is in beide gevallen vereist. Wij begeleiden desgewenst ook de ontheffings- of vergunningaanvraag voor u.

  • Duur: meestal een half jaar

Bovenstaande stappen hebben wij in duidelijke stroomschema’s opgenomen. Wilt u voorkomen dat voor iedere nieuwe ingreep weer opnieuw een vooronderzoek of aanvullend onderzoek nodig is, maak dan gebruik van FloraFaunaCheck.nl.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de beschermde soorten binnen de Wet natuurbescherming.

Landelijk
Een van onze regionale adviseurs
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Peter Twisk
Peter Twisk
Vestiging: Oost-Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Molenaar
Thijs Molenaar
Vestiging: Achterhoek - Twente Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland - Overijssel Mail mij Bel mij
Bart Smeets
Bart Smeets
Vestiging: West-Nederland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Mirthe Wiltink
Mirthe Wiltink
Vestiging: West-Nederland Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: West-Brabant - Zeeland Mail mij Bel mij
Miranda Berghuis
Miranda Berghuis
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Femke Pakbier
Femke Pakbier
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij