Ecologisch werkprotocol

4 maart 2019

Wanneer u een ontheffing voor de Wet natuurbescherming heeft aangevraagd, is het vaak wenselijk of verplicht om een ecologisch werkprotocol op te laten stellen en de werkzaamheden ecologisch te laten begeleiden.

Met een ecologisch werkprotocol bent u er zeker van dat u tijdens de werkzaamheden voldoet aan de ontheffingseisen. Ook kan het opstellen van een ecologisch werkprotocol vereist zijn als u werkt conform een goedgekeurde gedragscode. Wij hebben al voor een groot aantal overheden en aannemers ecologische werkprotocollen geschreven en ecologische begeleiding uitgevoerd. Wij doen dit ook graag voor u.

In een ecologisch werkprotocol staat omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om negatieve effecten op beschermde flora en fauna tijdens werkzaamheden te voorkomen. Wanneer het werkprotocol een eis is uit een ontheffing, dan worden ook de voorwaarden uit die ontheffing uitgeschreven. Het werkprotocol omschrijft zo specifiek mogelijk wie er wanneer en waar verantwoordelijk is. Beschreven wordt onder andere:

  • maatregelen om slachtoffers onder beschermde vogels en andere diersoorten te voorkomen
  • maatregelen om verstoring van vogels en andere beschermde diersoorten te voorkomen
  • maatregelen om het vernielen van beschermde planten te voorkomen
  • de momenten waarop ecologische begeleiding noodzakelijk is
  • de periode van het jaar waarin de werkzaamheden moeten of mogen worden uitgevoerd
  • de mate waarin en de wijze waarop verlichting tijdens en na de werkzaamheden kan worden ingezet.
Landelijk
Een van onze regionale adviseurs
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Peter Twisk
Peter Twisk
Vestiging: Oost-Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Molenaar
Thijs Molenaar
Vestiging: Achterhoek - Twente Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland - Overijssel Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Mirthe Wiltink
Mirthe Wiltink
Vestiging: West-Nederland Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: West-Brabant - Zeeland Mail mij Bel mij
Miranda Berghuis
Miranda Berghuis
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Femke Pakbier
Femke Pakbier
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij