Ecologisch werkprotocol

Wanneer je een ontheffing voor de Wet natuurbescherming hebt aangevraagd, is het vaak wenselijk of verplicht om een ecologisch werkprotocol op te laten stellen en de werkzaamheden ecologisch te laten begeleiden.

Met een ecologisch werkprotocol ben je er zeker van dat je tijdens de werkzaamheden voldoet aan de ontheffingseisen. Ook kan het opstellen van een ecologisch werkprotocol vereist zijn als je werkt conform een goedgekeurde gedragscode. Wij hebben al voor een groot aantal overheden en aannemers ecologische werkprotocollen geschreven en ecologische begeleiding uitgevoerd. Wij doen dit ook graag voor jou.

In een ecologisch werkprotocol staat omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om negatieve effecten op beschermde flora en fauna tijdens werkzaamheden te voorkomen. Wanneer het werkprotocol een eis is uit een ontheffing, dan worden ook de voorwaarden uit die ontheffing uitgeschreven. Het werkprotocol omschrijft zo specifiek mogelijk wie er wanneer en waar verantwoordelijk is. Beschreven wordt onder andere:

  • maatregelen om slachtoffers onder beschermde vogels en andere diersoorten te voorkomen
  • maatregelen om verstoring van vogels en andere beschermde diersoorten te voorkomen
  • maatregelen om het vernielen van beschermde planten te voorkomen
  • de momenten waarop ecologische begeleiding noodzakelijk is
  • de periode van het jaar waarin de werkzaamheden moeten of mogen worden uitgevoerd
  • de mate waarin en de wijze waarop verlichting tijdens en na de werkzaamheden kan worden ingezet.
Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij