Ecologische begeleiding

Heb je een ontheffing voor de Wet natuurbescherming aangevraagd en is ecologische begeleiding een voorwaarde, of wil je zorgvuldig omgaan met de flora en fauna in je plangebied? Maak dan gebruik van onze ecologische begeleiding.

Een goede ecologische begeleiding voorkomt dat je beschermde flora en fauna onnodig verstoort of doodt, terwijl je het werk gewoon kunt blijven uitvoeren. Bovendien geef je zo invulling aan de zorgplicht zoals omschreven in de Wet natuurbescherming.

Wij voeren deze ecologische begeleiding voor je uit, bijvoorbeeld bij het:

  • slopen van gebouwen
  • bouwen van gebouwen
  • dempen of vergraven van wateren
  • kappen van bomen
  • verzetten van grond
  • aanleggen van wegen.

Hoe werkt ecologische begeleiding?

Ecologische begeleiding vindt plaats in verschillende vormen en maten. Vanuit een ontheffing is aanwezigheid van een ecoloog bij bepaalde werkzaamheden vaak verplicht. In andere gevallen komen we met tussenpozen de werkzaamheden controleren of zijn we op afroep beschikbaar.

Voorafgaand aan de werkzaamheden spreken onze ecologen de geplande werkzaamheden met je door en geven we advies over maatregelen om overtredingen van de Wet natuurbescherming te voorkomen. Soms is het noodzakelijk om deze maatregelen vast te leggen in een ecologisch werkprotocol. Ook tijdens de werkzaamheden denken we met je mee.

ecoLogboek.nl

Maak je als aannemer gebruik van onze ecologische begeleiding en wil je snel op de hoogte zijn van ons ecologisch advies en onze werkzaamheden met betrekking tot je project? Dat kan met ecoLogboek.nl.

ecoLogboek.nl is een online applicatie die de administratie van ecologische begeleiding bij ruimtelijke ontwikkelingen vergemakkelijkt, zowel voor de aannemer als voor de ecoloog. Deze applicatie ontwikkelen wij in samenwerking met de aannemers Van Gelder en Dura Vermeer.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij