Ecologische begeleiding

Heeft u een ontheffing voor de Wet natuurbescherming aangevraagd en is ecologische begeleiding een voorwaarde, of wilt u zorgvuldig omgaan met de flora en fauna in uw plangebied? Maak dan gebruik van onze ecologische begeleiding.

Een goede ecologische begeleiding voorkomt dat u beschermde flora en fauna onnodig verstoort of doodt, terwijl u het werk gewoon kunt blijven uitvoeren. Bovendien geeft u zo invulling aan de zorgplicht zoals omschreven in de Wet natuurbescherming.

Wij voeren deze ecologische begeleiding voor u uit, bijvoorbeeld bij het:

  • slopen van gebouwen
  • bouwen van gebouwen
  • dempen of vergraven van wateren
  • kappen van bomen
  • verzetten van grond
  • aanleggen van wegen.

Hoe werkt ecologische begeleiding?

Ecologische begeleiding vindt plaats in verschillende vormen en maten. Vanuit een ontheffing is aanwezigheid van een ecoloog bij bepaalde werkzaamheden vaak verplicht. In andere gevallen komen we met tussenpozen de werkzaamheden controleren of zijn we op afroep beschikbaar.

Voorafgaand aan de werkzaamheden spreken onze ecologen de geplande werkzaamheden met u door en geven we advies over maatregelen om overtredingen van de Wet natuurbescherming te voorkomen. Soms is het noodzakelijk om deze maatregelen vast te leggen in een ecologisch werkprotocol. Ook tijdens de werkzaamheden denken we met u mee.

Stuit u op onverwachte problemen rond beschermde flora en fauna tijdens werkzaamheden? Bel dan onze spoed- en informatielijn: 085-2737330

ecoLogboek.nl

Maakt u als aannemer gebruik van onze ecologische begeleiding en wilt u snel op de hoogte zijn van ons ecologisch advies en onze werkzaamheden met betrekking tot uw project? Dat kan met ecoLogboek.nl.

ecoLogboek.nl is een online applicatie die de administratie van ecologische begeleiding bij ruimtelijke ontwikkelingen vergemakkelijkt, zowel voor de aannemer als voor de ecoloog. Deze applicatie ontwikkelen wij in samenwerking met de aannemers Van Gelder en Dura Vermeer.

Landelijk
Een van onze regionale adviseurs
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Peter Twisk
Peter Twisk
Vestiging: Oost-Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Molenaar
Thijs Molenaar
Vestiging: Achterhoek - Twente Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland - Overijssel Mail mij Bel mij
Bart Smeets
Bart Smeets
Vestiging: West-Nederland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Mirthe Wiltink
Mirthe Wiltink
Vestiging: West-Nederland Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: West-Brabant - Zeeland Mail mij Bel mij
Miranda Berghuis
Miranda Berghuis
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Femke Pakbier
Femke Pakbier
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij