Mitigatieplan en compensatieplan

Zijn er tijdens het ecologisch onderzoek in uw plangebied beschermde soorten aangetroffen die negatieve effecten ondervinden van uw geplande ingreep? Voor uw ontheffingsaanvraag heeft u dan een mitigatieplan of compensatieplan nodig.

In een mitigatieplan wordt aangegeven op welke wijze u de uitvoering van de werkzaamheden kunt aanpassen om negatieve effecten op beschermde flora en fauna te verminderen of te voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat er door de werkzaamheden slachtoffers onder beschermde diersoorten vallen.

Met een compensatieplan compenseert u de negatieve effecten op beschermde flora en fauna als gevolg van de geplande werkzaamheden. Een compensatieplan wordt pas gemaakt als negatieve effecten niet uitgesloten kunnen worden met een mitigatieplan. Met maatregelen uit het compensatieplan zorgt u er bijvoorbeeld voor dat diersoorten die voorafgaand aan de ingreep in het plangebied aanwezig waren, later ook weer terug kunnen komen.

Wij verzorgen dit plan voor u en voeren desgewenst ook de monitoring van de genomen maatregelen voor u uit.

Soortenmanagementplan

Binnen gemeenten bieden we tevens de mogelijkheid om een soortenmanagementplan op te stellen. Dit plan wordt gemaakt aan de hand van een gemeentebrede inventarisatie en geeft voor veelvoorkomende ingrepen aan welke maatregelen getroffen moeten worden om de aanwezige flora en fauna te beschermen.

Landelijk
Een van onze regionale adviseurs
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Peter Twisk
Peter Twisk
Vestiging: Oost-Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Molenaar
Thijs Molenaar
Vestiging: Achterhoek - Twente Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland - Overijssel Mail mij Bel mij
Bart Smeets
Bart Smeets
Vestiging: West-Nederland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Mirthe Wiltink
Mirthe Wiltink
Vestiging: West-Nederland Mail mij Bel mij
Arthur Hoffmann
Arthur Hoffmann
Vestiging: Noord-Holland - Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: West-Brabant - Zeeland Mail mij Bel mij
Miranda Berghuis
Miranda Berghuis
Vestiging: Fryslân - Groningen Mail mij Bel mij
Femke Pakbier
Femke Pakbier
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij