Mitigatieplan en compensatieplan

Zijn er tijdens het ecologisch onderzoek in een plangebied beschermde soorten aangetroffen die negatieve effecten ondervinden van de geplande ingreep? Dan heb je voor de ontheffingsaanvraag een mitigatieplan of compensatieplan nodig.

In een mitigatieplan wordt aangegeven op welke wijze je de uitvoering van de werkzaamheden kunt aanpassen om negatieve effecten op beschermde flora en fauna te verminderen of te voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat er door de werkzaamheden slachtoffers onder beschermde diersoorten vallen.

Met een compensatieplan compenseer je de negatieve effecten op beschermde flora en fauna als gevolg van de geplande werkzaamheden. Een compensatieplan wordt pas gemaakt als negatieve effecten niet uitgesloten kunnen worden met een mitigatieplan. Met maatregelen uit het compensatieplan zorg je er bijvoorbeeld voor dat diersoorten die voorafgaand aan de ingreep in het plangebied aanwezig waren, later ook weer terug kunnen komen.

Wij verzorgen dit plan en voeren desgewenst ook de monitoring van de genomen maatregelen voor je uit.

Soortenmanagementplan

Binnen gemeenten bieden we tevens de mogelijkheid om een soortenmanagementplan op te stellen. Dit plan wordt gemaakt aan de hand van een gemeentebrede inventarisatie en geeft voor veelvoorkomende ingrepen aan welke maatregelen getroffen moeten worden om de aanwezige flora en fauna te beschermen.

Landelijk
Algemene contactgegevens
Vestiging: Landelijk Mail ons Bel ons Het team
Annemarie van Leeuwen
Annemarie van Leeuwen
Vestiging: Friesland Mail mij Bel mij
Marlien de Voogd
Marlien de Voogd
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Mieuw van Diedenhoven
Mieuw van Diedenhoven
Vestiging: Utrecht Mail mij Bel mij
Adri Clements
Adri Clements
Vestiging: Zeeland Mail mij Bel mij
Stefan van Schaik
Stefan van Schaik
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Annemieke Kolvoort
Annemieke Kolvoort
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Rens Hensgens
Rens Hensgens
Vestiging: Limburg Mail mij Bel mij
Anna Luijten
Anna Luijten
Vestiging: Gelderland Mail mij Bel mij
Chris Driessen
Chris Driessen
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij
Mischa van der Hout
Mischa van der Hout
Vestiging: Flevoland Mail mij Bel mij
Eva Henrard
Eva Henrard
Vestiging: Noord Brabant Mail mij Bel mij
Thijs Bosch
Thijs Bosch
Vestiging: Landelijk Mail mij Bel mij